LET OP! De voorbereidingen op de bouw van het nieuwe clubhuis zijn in volle gang.  Deze werkzaamheden kunnen hinder voor de bezoekers van Golf Ockenburgh opleveren.

25/4 - De voetgangersbrug is verwijderd, De duiker met brede toegang voor het bouwverkeer wordt bestraat. De drivingrange is verplaatst en geopend.