Hier vindt u de plaatselijke regels van Golf Ockenburgh zoals die ook op de scorekaart staan. Daaronder staan nog enkele toelichtingen.

 

Plaatselijke regels op scorekaart

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen of het hekwerk rondom de baan.
 • Grond in bewerking (GUR) is aangegeven door blauwe palen en/of een bordje GUR. Indien de bal in grond in bewerking ligt of is verloren, moet de speler
  handelen volgens Regel 25-1b.
 • Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels en moeten worden ontweken volgens Regel 24 2b.
 • Het net links bij de afslagplaats van hole 1 is een vast obstakel en mag worden ontweken volgens Regel 24-2b.
 • Het vasteland rond het eiland bij hole 5 is buiten de baan, met uitzondering van het gemarkeerde deel rond de afslagplaats.
 • Hole 5, 6 of 7. Als de bal de grens met de waterhindernis rond de green heeft gekruist en vervolgens in de waterhinderhindernis terecht is gekomen, dan mag de speler:
  a. Handelen volgens Regel 26-1 of
  b. Als extra mogelijkheid, met een strafslag droppen in de dichtstbijzijnde droppingzone gemarkeerd met een bordje “droppingzone”.

Gedragsregels
Roken is niet toegestaan op afslagplaatsen, greens en op het oefenterrein.
Behoudens voor noodgevallen is het gebruik van mobiele telefoons op de baan niet toegestaan

Straf voor overtredeng van een local rule:

 • Matchplay – verlies van de hole
 • Strokeplay – twee strafslagen

 

Toelichtingen

Bunker bij hole 5

De volgende plaatselijke regel met betrekking tot de bunker van hole 5 is regeltechnisch een bron van inspiratie. De gedragslijn bij het uitvoeren van Regel 26 bij deze hole is aangescherpt.

De bunker op hole 5 wordt aan de waterzijde begrensd door een stenen gemetselde muur. Deze muur dient te worden aangemerkt als een vast obstakel.

Mocht u uw bal in de bunker terugvinden op een plaats waarbij deze muur een belemmering vormt voor het innemen van uw stand of de ruimte van uw voorgenomen swing, dan mag u zonder straf een bal in de bunker droppen binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering of indien dat onmogelijk is volgens Regel 24-2b met één strafslag de bal droppen in de droppingzone.

 

En verder …..

 • Verharde paden en afstandspalen zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens regel 24-2b.
 • Mocht u hinder ondervinden van rode, gele of blauwe palen, dan mag u die verwijderen en terugplaatsen.

R&H-commissie