APK voor uw Golfspel

Om het seizoen met frisse moed te beginnen starten we vanaf begin januari 2022 met een groep gerelateerde Fundamentals cursus. Deze cursus is te volgen tot maart 2022.

Deze groepslessen van minimaal 2 en maximaal 6 personen kunnen beschouwd worden als een serie lessen waarbij van alle spelonderdelen de basis(techniek) behandeld zal worden. Deze serie van 4 lessen is uitermate geschikt voor diegene die het liefst in een groep willen lessen.

Aan de orde komen: Full swing, pitch, chip en putt.

Heeft u interesse? Geef u dan zo snel mogelijk op via WhatsApp. U kunt zich als groep of individueel opgeven. Ron en ik zullen dan een planning maken op basis van beschikbaarheid.

De kosten bedragen €100 per persoon.

Het einde van het jaar is ook de periode van feestdagen met bijkomende cadeau problematiek. Uit ervaring weet ik dat het vaak lastig is om met een leuk en origineel cadeau op de proppen te komen.

Denk eens aan golfles-cadeaubon of geef een individuele les of het bovenstaande Fundamentals cursus cadeau!!

Bestellen kan via WhatsApp of telefonisch.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Als laatste willen wij u informeren over een aantal projecten en zaken die direct betrekking hebben op de Golf Academy.

U heeft ongetwijfeld de afgelopen periode de werkzaamheden op de club gezien. Al deze werkzaamheden, zoals het verhoogde net aan de linkerkant van de driving-range, de inmiddels gerealiseerde targetgreen op de driving-range en de renovatie van het oefengebied zijn in samenspraak met de club geïnitieerd met als doel om uw algemene ervaring van de golffaciliteit te verbeteren om zodoende gerichter en met meer plezier te kunnen oefenen.

Ondanks dat de werkzaamheden met succes zijn afgerond, willen wij u erop attenderen dat het oefengebied inclusief de bunker tot minimaal het voorjaar gesloten zijn. Een groot gedeelte van het gebied is ingezaaid en kan als zodanig als ground under repair (GUR) beschouwd worden.

Om toch uw pitch en chips te kunnen blijven oefenen hebben we een tweetal posities gecreëerd nabij de green van de oude hole 1. Ik wil u er wel op attenderen dat ook hier pitchmarks gerepareerd dienen te worden.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Alain Ruiz Fonhof            Ron Garcia

06 38758415                     06 53584600