Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Golfclub Ockenburgh nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 24 april 2023, aanvang 19:30 uur in het clubhuis aan de Wijndaelerweg.
Bij deze uitnodiging vindt u de agenda en een machtigingsformulier dat u kunt gebruiken om iemand namens u te laten stemmen.

Onderliggende stukken voor deze vergadering kunt u vinden op het ledendeel van de website.

In verband met het tekenen van de presentielijst wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Paul Rocchi, secretaris

Agenda

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Verslag ALV 21 november 2022

3. Financiƫn:

  • Financieel jaarverslag GCO 2022
  • Verklaring kascommissie

4. Informatie van het Stichtingsbestuur

  • Drivingrange en overige baanaangelegenheden
  • FinanciĆ«le situatie
  • Toekomstplan
  • Afhandeling dossier PB

Pauze

5. Goede Doel 2023

6. Wijzigingen in commissies

7. Wijzigingen kascommissie

8. Rondvraag

9. Sluiting

Ten aanzien van punt 8 vraagt het bestuur aan de ALV de benoeming goed te keuren van Loes Pors als lid van de kascommissie ter vervanging van Margot Verkaart.
Eventuele tegenkandidaten voor de kascommissie kunnen worden gesteld op voordracht van tenminste 5 leden en dienen uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de ALV bij de secretaris van de vereniging schriftelijk te worden aangemeld.