Golf Ockenburgh volgt het 9-stappenplan van de NGF. Meer hierover vindt u elders op de website.

 

Wat is baanpermissie?

Het verkrijgen van baanpermissie bij Golf Ockenburgh is een voorwaarde voor beginnende golfers om op onze golfbaan te kunnen spelen.

Voor de baanpermissie loopt u 4 holes onder begeleiding van een marker (van de Regel&Handicap-commissie). U behaalt uw baanpermissie als u maximaal 10 slagen boven par speelt, over de beste drie gespeelde holes. Voor de jeugd t/m 13 jaar gaat het om 12 slagen boven par. Etiquette is hierbij zeer belangrijk.

Het behalen van de baanpermissie is de eerste stap uit 9-stappenplan van de NGF.

 

Data baanpermissie / theorie

Eenmaal per maand organiseert Golf Ockenburgh een examendag. Uit praktische overwegingen worden op die dag zowel het regelexamen als de baanpermissie afgenomen. Normaal gesproken gaat u eerst op voor uw regelexamen en pas later voor de.baanpermissie

NB Het behalen van het regelexamen is een voorwaarde voor de tweede stap van het 9-stappenplan. Meer over het regelexamen vindt u elders op de site.

 

Examendata 2019

О  zaterdag 6 april

О  zaterdag 11 mei

О  zaterdag 1 juni

О  zaterdag 3 augustus

О  zaterdag 7 september

О  zaterdag 5 oktober

О  zaterdag 2 november

 

Theorie GVB aanvang om 9.30 uur (kosten €25,- per persoon)

Baanpermissie aanvang om 11.00 uur (kosten €20,- per persoon)

 

Na het behalen van uw baanpermissie ontvangt u uw NGF/Ockenburgh Baanpermissie pasje. U kunt dan spelen op Golf Ockenburgh.

 

Aanmelding baanpermissie en/of regelexamen

In overleg met uw pro kunt u zich via de mail aanmelden bij handicap@golfockenburgh.nl onder vermelding van: uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, uw pro, de gewenste datum voor baanpermissie en/of regelexamen.

In verband met de planning ontvangen we de aanmelding graag uiterlijk twee weken vóór de examendatum.

De kosten van het theorie-examen (€ 25,-) dan wel de baanpermissie (€ 20,-)  minimaal 4 dagen vóór de examendatum overmaken op de bankrekening NL35 INGB 0000 5842 03 tnv penningmeester Golfclub Ockenburgh, onder vermelding van uw naam en de datum van baanpermissie en/of theorie-examen.

Op de dag van de baanpermissie betaalt u de greenfee van € 15,- (met pin) aan de caddiemaster.

 

Naar Handicap 54 – begeleiden van de qualifying ronde

Nadat u uw baanpermissie heeft behaald kunt u naar stap 2 in het 9-stappenplan van de NGF. De voorwaarden voor de tweede stap zijn:

  • met succes het regelexamen afleggen;
  • een qualifying ronde spelen en voldoende stableford-punten behalen.

U kunt voor de qualifying ronde begeleid worden door uw eigen pro, door een marker die minimaal een handicap heeft van minimaal 35,9 bij Golfclub Ockenburgh of door markers van de Regel&Handicap-commissie.

Heeft u beide delen goed afgerond, dan heeft u uw Handicap 54 behaald. U ontvangt uw NGF-pas.

 

Handicapregistratie

Voordat u uw NGF-pas ontvangt, moet u aangeven waar uw handicap wordt bijgehouden.