Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op iedereen die op Golf Ockenburgh speelt en/of gebruik maakt van de oefenfaciliteiten, het parkeerterrein en het clubhuis.

Op de golfbaan gelden de laatste door R&A Rules Limited en de United States Golf Association vastgestelde golf- en gedragsregels, uitgegeven door de NGF.

Daarnaast gelden de plaatselijke regels die op de scorekaart vermeld staan, alsook de tijdelijke plaatselijke regels die via de receptie en/of website bekend zijn gemaakt.

Controle en Handhaving

Alle spelers worden geacht dit reglement te kennen en te handelen naar de letter en de geest van dit reglement.

Controle en handhaving van dit reglement worden primair uitgevoerd door de marshals en caddiemasters. De marshals zullen zich in functie voorstellen en zijn gerechtigd om naam en/of lidmaatschapsnummer van de spelers te vragen en te noteren. Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Bezwaar hiertegen kan achteraf gemaakt worden volgens het Reglement Klachten, Ongewenst Gedrag en Sancties.

Bij ernstige overtreding van dit reglement en bij herhaalde overtreding van de gedragsregels is de marshal gerechtigd om een speler te gebieden om de baan te verlaten, c.q. volgt diskwalificatie bij een wedstrijd.


 

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de golfbaan, de daaraan verbonden terreinen en gebouwen is volledig voor eigen risico. Dit geldt ook voor het gebruik van handicarts. De Stichting Golf Ockenburgh en alle daaraan verbonden personen en personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan zaken door welke oorzaak dan ook.

Indien materialen of voorwerpen van Golfclub Ockenburg of de Stichting Golf Ockenburgh, door de gebruiker worden beschadigd, is deze gehouden de schade te melden en naar redelijkheid te vergoeden.


 

Toegang tot de baan

De openingstijden van de golfbaan en oefenfaciliteiten worden vermeld op de website golfockenburgh.nl.

Voor het betreden van de baan en oefenfaciliteiten dient men zich te melden bij de caddiemaster. Spelers die de baan ingaan op een toegewezen starttijd, die ligt vóór de aanwezigheid van de caddiemaster, dienen zich na afloop alsnog te melden.

De golfbaan is toegankelijk voor spelers met een NGF-pas, vergelijkbaar handicapbewijs (minimaal handicap 54), of baanpermissie op Golf Ockenburgh, almede een geldige, zichtbaar aan de tas bevestigde speellabel of greenfeekaart.

Niet spelende personen hebben alleen toegang indien ze zijn aangemeld bij de caddiemaster en zij met een speler meelopen; die speler is dan voor de niet spelende persoon verantwoordelijk.

De pro’s van Ockenburgh Golf Academy en hun cursisten hebben voorrang op de oefenfaciliteiten.

Cursisten in de baan dienen in het bezit te zijn van een geldige greenfeekaart en spelen onder toezicht en begeleiding van de pro.

Reserveren en starten

Alle spelers moeten een starttijd reserveren, via internet, telefonisch of bij de caddiemaster. Spelers kunnen 14 dagen vantevoren een starttijd reserveren, voor bedrijfsleden geldt maximaal 4 weken. Bij de reservering moeten de gegevens van alle leden van de flight worden opgegeven.

De maximale flightgrootte is op weekdagen 3 spelers en op zaterdag en zondag 4 spelers. Iedere speler moet zich persoonlijk, uiterlijk 15 minuten voor de starttijd, melden bij de caddiemaster en minimaal 10 minuten voor de starttijd, speelgereed, op de daartoe aangewezen plek bij de afslagplaats aanwezig zijn. Wie zich niet tijdig meldt bij de caddiemaster of te laat aanwezig is op de afslagplaats, verliest het recht om op de gereserveerde tijd af te slaan.

Spelers die klaarstaan om op hun starttijd af te slaan, kunnen starten als hole 1 vrij is en er geen flight is met een eerdere starttijd, tenzij de marshal anders aangeeft.

Spelers van 18 holes krijgen een tweede starttijd als richttijd voor hole 10. Zij weven in op de eerste tee, waarbij de richttijd aangeeft wat een redelijke inweefplek is.

Bij no show kan aan greenfeespelers 50% van de greenfee in rekening worden gebracht.

Bij drukte kan door de caddiemaster in overleg met de marshal flightgrootte en spelvorm worden gewijzigd.


 

In de baan, de golfronde

Speelrechtlabels en greefeekaarten dienen duidelijk zichtbaar te zijn bevestigd aan de golfuitrusting en op verzoek van de marshal te worden getoond. Aanwijzingen van de marshal en het baanpersoneel moeten direct worden opgevolgd.

Het baanpersoneel en de marshals hebben voor het uitvoeren van werkzaamheden altijd voorrang. Spelers dienen te wachten met slaan tot zij buiten bereik zijn of te kennen hebben gegeven de spelers door te laten.

Een bal mag nooit worden gespeeld als dit voor anderen gevaar zou kunnen opleveren.

Golfkleding en gebruik van mobiele telefoons

Spelers op de golfbaan en de oefenfaciliteiten zijn gekleed volgens de algemene normen van beschaving en mode bij het golfspel. Het gebruik van golfschoenen met metalen spikes is verboden.

Alle spelers worden geacht een pitchfork bij zich te dragen en deze ook te gebruiken.

Mobiele telefoons mogen in de baan alleen gebruikt worden binnen de golfregels of in noodgevallen.

 


 

Pace of play, doorstroming in de baan

Op Golf Ockenburgh geldt: speel ‘Ready Golf’. De gereserveerde speeltijd voor een ronde van 9 holes bedraagt 1 uur en 50 minuten. Spelers dienen daarom vlot door te lopen en aansluiting te houden bij de voorgaande flight.

De marshal kan bij langzaam spel, na een waarschuwing, de flight een hole laten overslaan.

Spelers dienen een achteropkomende, snellere flight (ook een speler die alleen speelt heeft standing) alleen door te laten als achter die flight niet onmiddellijk weer een volgende flight volgt.

Het zoeken naar golfballen, behalve naar de eigen bal, is verboden. Het spelen met drivingrange ballen in de baan is niet toegestaan.


 

Veiligheid

Bij het gebruik van een handicart dient gelet te worden op rustig rijgedrag, dat deze bij stilstand op de rem staat en niet geparkeerd wordt op hellingen.

Bij onweer dienen spelers direct het spel te onderbreken, hun tas met clubs achter te laten (op minstens 20 meter afstand) en zich onmiddellijk te begeven naar een veilige schuilplaats of het clubhuis. Spelers mogen bij onweer nooit in de handicart blijven zitten. Aanwijzingen van de marshal en/of het baanpersoneel dienen terstond te worden opgevolgd. Bij een aanhoudende toon van sirene of hoorn moet het spel onmiddelijk worden onderbroken.

Ongevallen en letsel

Bij ernstig letsel of een calamiteit dient allereerst 112 te worden gebeld en zo spoedig mogelijk de marshal, caddiemaster en/of receptie op de hoogte te worden gebracht via het nummer zoals vermeld op de scorekaart. Laat het slachtoffer nooit alleen!

Een speler die een ongeval en/of letsel aan een ander veroorzaakt binnen of buiten de golfbaan is verplicht het slachtoffer zoveel mogelijk te helpen. Golf Ockenburgh is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen of letsel.

 

Honden

Honden zijn op Golf Ockenburgh niet toegestaan, met uitzondering van het clubhuis en het voorplein, mits aangelijnd.


 

Zorg voor de baan en oefenfaciliteiten

In de baan

 • Om de baan in optimale conditie te houden, dienen alle spelers de volgende regels in acht te nemen:
 • Pitchmarks op de greens herstellen. Draag altijd een pitchfork bij u.
 • Bij het maken van een oefenswing op de afslagplaats het gras niet beschadigen.
 • Bunkers aanharken en de harken terugleggen. De bunkers aan de laagste kant betreden en verlaten.
 • Uitgeslagen plaggen op de fairway en in de rough terug te leggen en aan te drukken.
 • Golftassen ruim buiten de afslagplaats of greens plaatsen.
 • Aangegeven looproutes danwel rijroutes volgen.
 • Zo min mogelijk door de rough te lopen, geen trolley’s in de rough.
 • Geen afval in de baan achterlaten maar in de aanwezige afvalbakken deponeren.
 • Niet met trolley’s of handicarts rijden over afslagplaatsen, greens, tussen greens en bunkers, op voorgreens en beplante vakken.
 • Niet met de trolley of handicart de witte lijnen rondom de green overschrijden.

Drivingrange en overige oefenfaciliteiten

 • Op de drivingrange uitsluitend afslaan vanaf de aangegeven afslagplaatsen met drivingrangeballen.
 • Drivingrangeballen mogen uitsluitend op de drivingrange worden gebruikt.
 • Ballenrapen op de drivingrange is verboden.
 • De drivingrangeballen zijn en blijven eigendom van de Stichting Golf Ockenburgh.
 • Geen ballen over de netten slaan! Spelers die zich daar niet aan houden kan door de marshal gevraagd worden zich te verwijderen.
 • Lesgevende pro’s met hun cursisten hebben op de drivingrange en de overige oefenfaciliteiten voorrang op andere spelers.
 • Oefenbunkers dienen na gebruik aangeharkt te worden. Oefengreens dienen na gebruik opgeruimd te worden: geen golfballen laten liggen en vlaggenstokken rechtzetten.