Al in 1971 werd gesproken over het introduceren van de golfsport in Den Haag op het terrein van Gemeentelijk Kampeerterrein Ockenburgh. Pas 10 jaar later, op 10 maart 1981 werd de “Stichting Openbaar Golf Den Haag en omstreken” bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Deze stichting kreeg jaarlijks na de zomerperiode, tot aan het voorjaar, een deel van het kampeerterrein ter beschikking waarop - met inzet van veel vrijwilligers - een eenvoudige golfbaan werd uitgezet.

Na een oproep van de gemeente in de Haagsche Courant hadden zich honderden belangstellenden gemeld voor het golfspel.  Natuurlijk waren de faciliteiten op de “campingbaan” nog primitief en de weg naar een echte golfbaan bleek nog lang.

De campingbaan - 1981


 

Ondanks eerder uitgebrachte negatieve adviezen zette het stichtingsbestuur echter door in haar streven om te komen tot een volwaardige golfbaan op Ockenburgh. De herstructurering van het Gemeentelijk Kampeerterrein bood nieuwe kansen om de plannen voor een golfbaan te verwezenlijken.

Uiteindelijk hebben alle inspanningen geleid tot de aanleg van een 9-holes PAR 3 baan naar een ontwerp van architect Gerard Jol. In maart 1996 werd gestart met de werkzaamheden en in datzelfde jaar werd Golfclub Ockenburgh opgericht.

De officiële opening van de baan vond plaats in 1997 door toenmalig burgemeester Wim Deetman.

 

Opening door burgemeester Deetman - 1997


 

Hole 1 lag vlak bij Bowlingcentrum Ockenburgh en de golfclub maakte gebruik van een zaaltje in dat bowlingcentrum. Een naastgelegen grasveld deed dienst als drivingrange.

In 2003 deed zich een unieke gelegenheid voor toen de Gemeente Den Haag akkoord ging met de bouw van de International School of The Hague. Den Haag wilde dat project graag faciliteren en de golfclub zat daarbij behoorlijk in de weg.

De 9-holes golfbaan bleef intact, alleen de extra voorzieningen van Golf Ockenburgh werden verplaatst. De Gemeente stelde een voetbalveld aan het eind van de Wijndaelerweg beschikbaar voor de aanleg van een drivingrange en daar kwam ook de nieuwe ingang van de golfbaan.

En in 2005 kreeg de club ook een eigen clubhuis, een voormalig strandpaviljoen, dat bij de nieuwe drivingrange een plek kreeg.

Eerste clubhuis in aanbouw - 2005


 

In 2014 werd al intensief gewerkt aan de plannen voor een nieuw te bouwen clubhuis en uitbreiding van de baan met twee voormalige voetbalvelden aan de noordwestzijde van het terrein.

De opening van herziene baan inclusief twee nieuwe par-4 holes vond op 1 april 2016 plaats en op 14 september 2018 kon het nieuwe clubhuis in gebruik worden genomen.

In 2022 (met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie) werden twee jubilea feestelijk gevierd: De oprichting van de Stichting Golf Ockenburgh 40 jaar eerder en het 25-jarig bestaan van de Golfclub Ockenburgh.

 

Opening nieuwe holes 6 en 7 door wethouder Baldewsingh - 2016


 

Het nieuwe clubhuis - 2018