Algemeen

Inmiddels zijn de bomen gekapt. De vijver bij hole 8 is vergroot met 75 m2 ter compensatie voor de aanleg van de damduiker naar ons clubhuis. Die compensatie was een eis van het waterschap Delfland

In de eerste week van mei wordt een dubbelpoort hek geplaatst zodat we het terrein ‘s nachts weer kunnen afsluiten.

Nieuwe Clubhuis

De werkzaamheden aan het clubhuis vorderen gestaag. Na het afwerken van de gevels wordt de serre geplaatst en kan het terras worden aangelegd. Binnen wordt hard gewerkt aan de installaties. In april willen we de keuken en de lockers installeren.

Oude Clubhuis

Inmiddels zijn we in gesprek met een gegadigde voor het oude clubhuis. Als we in de maand mei kunnen verhuizen, is het streven aansluitend de herbestrating en de aanleg van het parkeerterrein en de fietsenstalling aan te pakken. We blijven nog even in de rommel, maar het eind is in zicht!

 

Eric Hofstede, Bouwheer Stichting Golf Ockenburgh

 

voorgevel bekleed