Op donderdag 19 april vond de eerste wedstrijd plaats van de Business Club Competitie 2018.

Het uitzonderlijk mooie weer voor de maand april zorgde ervoor dat de 38 deelnemers zich al vanaf 16.00 uur in het clubhuis verzamelden om van Fenny van Dokkum te horen in welke flight ze waren ingedeeld.

Na het nuttigen van een Brutburger en een kort welkomstwoord van Marius Meijer met uitleg van de speelregels vertrokken de 10 flights naar de teeboxen en ging de wedstrijd om 17.30 uur van start.

Bij terugkomst werden tijdens het borrelen en netwerken op het geïmproviseerde terras bij de ingang van het oude clubgebouw de scores geteld, waarna Hein Herpers van Verbakel Bouwbedrijf een kort verhaal vertelde over het nieuwe clubhuis. In twee groepen volgde een rondleiding door het nieuwe clubhuis en was er gelegenheid vragen te stellen.

Rond 21.00 uur bedankte Frank Wiegerink de sponsoren namens Golf Ockenburgh voor hun bijdrage aan de club en gaf hij aan dat de opkomst laat zien hoe de Business Club leeft.

Zoals gebruikelijk was de prijsuitreiking in de vertrouwde handen van Jan Nederpel die op de hem bekende wijze de winnaars van neary, longest, birdie en uiteraard 3, 2, 1 in het zonnetje zette.