Dit protocol is een aanvulling op het algemene Corona protocol van Golf Ockenburgh en geeft de richtlijnen aan die specifiek gelden voor de Brasserie van Golfclub Ockenburgh (clubhuis, terras en keuken). Het protocol is gebaseerd op het protocol ‘Heropening Horeca’ van KHN (22 mei) en gaat in op 1 juni 2020, vanaf 12:00 uur.

Aanspreekpunt voor de Brasserie is Sebastiaan van Santvoort en bij zijn afwezigheid Fred van Weerdenburg. Wekelijks zullen zij met het Brasserie team een briefing houden, zodat het personeel geïnformeerd is over de regels en eventuele bijzonderheden. Ook zullen zij regelmatig contact onderhouden met het Stichtingsbestuur om eventuele bijzonderheden of extra maatregelen te bespreken.

 

Algemene regels van de overheid

Restaurants en cafés mogen onder de volgende voorwaarden open:

 • maximaal 30 personen (exclusief personeel) en 1,5 meter afstand;
 • bezoekers moeten vooraf reserveren;
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert

Voor terrassen gelden de volgende voorwaarden:

 • Er geldt geen maximum aantal personen;
 • Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

 

Clubhuis en terras

Openingstijden: Het clubhuis en bijbehorend terras is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 21.00 uur. In overleg met de Brasserie kunnen reserveringen gemaakt worden buiten genoemde tijden om.

 • Alle gasten dienen hun handen te wassen bij entree van het restaurant. Daar zal een dispenser worden neergezet met desinfectans.
 • Bij binnenkomst zijn alle gasten verplicht om zich te melden bij de horecamedewerkers achter de bar. Hier krijgen de gasten een korte briefing over de werkwijze en de routing en volgt een checkgesprek. Daarna krijgen de gasten een plaats toegewezen in het clubhuis of op het terras.
 • Zowel in het clubhuis en op het terras dient men aan een tafel te zitten. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • De tafels zijn zodanig opgesteld dat gasten die aan verschillende tafels zitten minimaal 1,5 m afstand van elkaar kunnen bewaren. Dit geldt voor het restaurant, de vide, de serre en het terras. Tussen de tafels worden waar mogelijk afzettingen geplaatst zodat de verschillende gasten niet met elkaar in aanraking komen.
 • De maximale bezetting in het clubhuis is 30 personen (exclusief de medewerkers van de Brasserie). Op het terras geldt geen maximale bezetting.
 • Boven de bar worden plexiglas schermen gehangen.
 • Er wordt een route plan gemaakt en bijbehorende bewegwijzering. Waar mogelijk wordt een eenrichtingsverkeer gecreëerd zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden als men beweegt. In het restaurant zal een looppad gemaakt worden met behulp van een paaltje-koordje zodat gasten niet tegen elkaar lopen.
 • Betalen gebeurt cashless en er is een extra mobiele PIN beschikbaar om bij de tafels af te rekenen.
 • Bij het maken van de roosters voor het personeel wordt rekening gehouden met de personele bezetting, zodat er geen onder- of overbezetting is.
 • Op diverse plaatsen in het clubhuis zullen posters met aanwijzingen en regels geplaatst worden.
 • De douches en de kleedruimtes zijn gesloten voor gebruik.
 • De tafels worden direct nadat de gasten weg zijn leeg gemaakt en de tafels, stoelen en overige vaste attributen (o.a. menukaart) worden met desinfectans schoongemaakt, alvorens nieuwe gasten aan een tafel kunnen plaatsnemen.
 • Gasten dienen drank consumpties aan de bar te bestellen en deze zelf mee te nemen naar hun zitplaats. Eten wordt geplaatst op een buffet (bij de kassa nabij de uitgang van de keuken) waar de gasten het eten zelf kunnen halen op afroep. Waar mogelijk zal het eten naar de gasten gebracht worden met behulp van mobiele queridon’s.
 • Reserveringen voor diners, partijtjes, vergaderingen, etc. in het clubhuis gaan via de mail brasserie@golfockenburgh.nl of via telefoon 070.3258904-2. Na bevestiging van de leidinggevende wordt er een reservering aangenomen en in de agenda gezet.
 • Toiletten in het clubhuis zijn geopend en worden volgens de reguliere wijze regelmatig schoongemaakt. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen worden gereinigd. De frequentie van schoonmaak is afhankelijk van de drukte. Er wordt gezorgd voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en papieren handdoekjes om handen af te drogen. De overige ruimten in het clubhuis die geopend zijn, worden eveneens op reguliere wijze schoongemaakt.

Keuken

Openingstijden: dagelijks van 09.00 uur – 20.30 uur

 • De keuken is alleen toegankelijk voor personeel van de Brasserie.
 • In de keuken gelden onverkort de HACCP regels.
 • In de keuken worden werkplekken op 1,5 meter van elkaar gerealiseerd.
 • Medewerkers in de keuken wassen regelmatig (tenminste iedere 30 minuten) hun handen.
 • Werkoppervlakten worden ieder uur gereinigd.
 • Achter de bar en in de keuken wordt desinfectans beschikbaar gesteld zodat het personeel regelmatig de handen kan ontsmetten.
 • In de keuken maakt het personeel gebruik van latex handschoenen en mondkapjes bij het bereiden van de gerechten, en eventueel andere voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Personeel

Voor het personeel gelden de volgende maatregelen:

 • Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, dient men thuis te blijven. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Als men 24 uur lang geen klachten heeft, mag men weer naar buiten en aan het werk gaan.
 • Bij verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid, dient men thuis te blijven. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Eventuele huisgenoten mogen dan ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag men weer naar buiten en aan het werk gaan.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten je eigen huishouden.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; was daarna je handen.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht tijdens het werk.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de dienst aan op de locatie en ga direct daarna naar huis
 • Maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de locatie te gaan.
 • Er wordt verwacht dat je de regels die gelden in en rond het clubhuis naleeft en de gasten daarop aanspreekt. Indien nodig kan verdere escalatie via de leidinggevende plaatsvinden, die in het uiterste geval gasten de toegang tot de club kunnen ontzeggen indien geen gehoor wordt gegeven aan de voorgeschreven maatregelen.