Vanaf zaterdag 26 juni wordt een aantal coronamaatregelen verder versoepeld. Hieronder vindt u de belangrijkste  wijzigingen:

  • De basisregel van 1.5 meter afstand blijft de allesbepalende norm en is van toepassing op het gehele golfcomplex
  • Om de 1.5 meter te kunnen garanderen geldt een maximum capaciteit van 50 personen op het terras en 50 personen in het clubhuis (exclusief personeel van de Brasserie).
  • De beperking op groepsvorming vervalt; het is dus toegestaan om met meer dan 4 personen aan een tafel te zitten, mits men zich houdt aan de 1.5 meter afstand.
  • De mondkapjesplicht in het clubhuis vervalt.
  • De Brasserie mag geopend zijn op de reguliere openingstijden. Het placeren en registreren van gasten blijft verplicht. Ook de gezondheidscheck blijft van kracht.
  • Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt. Ook het zgn. “zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies” vervalt.
  • Bij evenementen met meer bezoekers dan boven genoemd en waar de 1.5 meter niet gegarandeerd kan worden zullen aanvullende maatregelen getroffen moeten worden, zoals bijvoorbeeld een coronatoegangsbewijs.
  • Wedstrijden met externe deelnemers (competitie) zijn weer toegestaan.