Het coronavirus en golf in Nederland – 12 maart 2020

De verspreiding van het coronavirus heeft grote invloed op het maatschappelijk leven en de sport.

Het bestuur van Golf Ockenburgh volgt de adviezen die worden gegeven door het RIVM, NOC*NSF en de plaatselijke GGD.

Adviezen van het RIVM

Graag willen wij met klem de adviezen van het RIVM onder uw aandacht brengen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden altijd al voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus juist nu belangrijk om deze op te volgen.

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes, eenmalig

Verder adviseren wij de komende periode geen handen te schudden. Dat geldt in en om het clubhuis maar ook voor en na het spelen van een ronde. Het is ook belangrijk om een eigen waterfles te gebruiken.

Verdere informatie over wat u moet doen bij klachten, kunt u vinden op de website van het RIVM.

Van golfers verwachten wij dat zij de gegeven gezondheidsadviezen opvolgen en een bezoek aan de golfclub uitstellen bij eventuele klachten, zoals verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten, die kunnen duiden op een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Clubwedstrijden en -bijeenkomsten

Vooralsnog is er geen aanleiding om clubwedstrijden en –bijeenkomsten op Golf Ockenburgh te annuleren. Wij volgen de situatie van dag tot dag en zullen passende maatregelen treffen op basis van de adviezen die wij van genoemde instanties ontvangen.

NGF Competitie

Een beslissing over de NGF Competitie is nog niet genomen. De NGF volgt de ontwikkelingen eveneens nauwgezet en zal ons hierover nader informeren.

 

Bestuur Golf Ockenburgh

12 maart 2020