Hoe worden de course en slope ratings vastgesteld?

Het EGA Handicap Systeem is ontworpen om in Europa uniformiteit en gelijkheid te verkrijgen bij het vaststellen van handicaps, die bovendien zijn aangepast aan de relatieve moeilijkheidsgraad (Course- en Slope Rating) van de baan die wordt gespeeld. De European Golf Association heeft besloten dat deze doelstellingen het meest effectief kunnen worden bereikt door het Course- en Slope Rating Systeem van de USGA in te bouwen als een van de fundamenten van het EGA Handicap Systeem.

Het beleid van Golf Federaties betreffende Course- en Slope Rating moet overeenstemmen met de bepalingen van het USGA Course Rating Systeem. De NGF moet daarom zeer nauwkeurig alle procedures volgen zoals voorgeschreven in het USGA Course Rating Manual. Veranderingen zijn niet toegestaan. Interpretaties van bepalingen zijn voorbehouden aan de USGA.

Het meten van golfbanen is de taak van de NGF en wordt uitgevoerd onder toezicht van de Commissie Course Rating door speciaal daartoe opgeleide NGF-functionarissen.

Het vaststellen van de moeilijkheidsgraad van een golfbaan (Course Rating) is een ingewikkelde procedure.

Voor geïnteresseerden ligt de handleiding van het USGA COURSE RATING SYSTEM op het kantoor van de NGF ter inzage. Het is de NGF niet toegestaan deze handleiding aan derden ter beschikking te stellen.