De klanttevredenheid over de vereniging, de golfbaan, de horeca en de golfprofessionals wordt in kaart gebracht via de enquête Players 1st. Met de resultaten kunnen we als Golf Ockenburgh ons beleid op basis van feiten onderbouwen en waar nodig bijsturen.

 

Op 8 oktober ontvangt de helft van de leden per mail een uitnodiging met de vraag om de enquête in te vullen. (De andere helft van de leden heeft eerder dit jaar de enquête al ontvangen).

Wij vinden uw mening heel belangrijk en hopen dan ook van harte dat u uw medewerking wilt verlenen. De resultaten zullen vervolgens via de website en de nieuwsbrief worden gepresenteerd. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname, namens de besturen van Vereniging en Stichting Golf Ockenburgh.