Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november is bekend gemaakt welk bedrag door Golf Ockenburgh bijeen is gebracht voor het Inloophuis Carma, het Goede Doel van 2017. In het Inloophuis Carma bieden de vrijwilligers een luisterend oor voor kanker patiënten en hun naasten.

De Goede Doelencommissie, bestaande uit Esther van der Gulik en Loes Heye, heeft gedurende het zomermaanden op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het Goede Doel. Niet alleen de wedstrijd voor het Goede Doel heeft veel opgeleverd, ook op andere momenten, zoals bij de uitdagende spelletjes tijdens de een van de wekelijke dames- en herenochtend, kon geld worden gedoneerd.

Tijdens de ALV hebben Esther en Loes het bedrag van € 2.000 overhandigd aan Marc Pleijsier. Deze Ockenburgher is een van de vrijwilligers van het Inloophuis Carma. Hij bedankte de commissie en Golf Ockenburgh voor het mooie bedrag voor het inloophuis, dat voornamelijk draait op donaties en vrijwilligers.