Ook dit jaar wil Golf Ockenburgh weer een bijdrage leveren aan een maatschappelijk doel.

Heeft u een suggestie? De Goede doelen commissie ontvangt graag uw voorstel.

 

Procedure

De procedure om het Goede Doel te selecteren zal dit jaar anders verlopen dan voorgaande jaren.

  • De commissie, bestaande uit Ellen de Jong en Maria Moesman, verzamelt alle voorstellen.
  • Geschikte voorstellen worden op de website van Golf Ockenburgh gepubliceerd.
  • De leden kunnen via de website hun voorkeur voor het Goede Doel 2018 aangeven.
  • Het voorstel dat de meeste stemmen van de leden heeft ontvangen, zal op de voorjaars-ALV van maandag 23 april  worden gepresenteerd door degene die het heeft ingediend.

De commissie gaat vervolgens aan de slag om alle activiteiten rond het Goede Doel 2018 te organiseren.

 

Voorstellen

De commissie roept leden van Golf Ockenburgh op om een voorstel in te dienen. U kunt uw voorstel mailen naar goededoelen@golfockenburgh.nl.

Uw voorstel heeft betrekking op een doel dicht bij huis. Ook doelen die in voorgaande jaren niet verkozen werden, kunnen opnieuw worden ingezonden. In een korte tekst, in een paar regels, beschrijft u wat het goede doel inhoudt. Indien mogelijk geeft u een verwijzing op naar de website van het goede doel.

Houdt u rekening met een eventuele presentatie van uw goede doel tijdens de ALV van 23 april?

 

Tijdpad

  • De sluitingsdatum voor aanmelden is woensdag 22 maart 2018.
  • De voorstellen zullen maandag 26 maart 2018 op de website worden gepubliceerd.
  • U kunt na publicatie op de site stemmen op het goede doel van uw voorkeur.
  • Vanaf maandag 16 april 2018 kan er niet meer worden gestemd.
  • Maandag 23 april 2018, tijdens de ALV, wordt het gekozen Goede Doel 2018 gepresenteerd.

 

Ellen en Maria hopen op een mooie inbreng.