De pilot Golf voor Gehandicapten zeer goed verlopen. 

Na een voorbereidingsperiode van anderhalf jaar is er het afgelopen jaar een pilot gehouden voor Golf voor Gehandicapten (GvoorG) op Golf Ockenburgh. Deze pilot hield in dat een 5-tal gehandicapten gedurende een jaar de gelegenheid heeft gekregen om bij ons op Golf Ockenburgh kennis te maken met de golfsport. De deelnemers kwamen een keer per twee weken bij elkaar onder de deskundige leiding van Ron Garcia.  Bovendien werden de deelnemers begeleid door enkele enthousiaste vrijwilligers van onze vereniging: Jamaine van Haaren, Mary Luz Alonso Fernandez en Jacob Schoemaker.

Het belang van GvoorG voor de deelnemers laat zich niet snel overschatten. In de eerste plaats beleven ze er heel veel plezier aan. Maar zeker zo belangrijk: hun leefwereld wordt groter, het heeft een heel positief effect op het revalidatieproces. Golf is een middel en geen doel op zich. Het doel is mensen met een fysieke beperking uit hun sociale isolement te halen en te laten integreren in een nieuwe sociale community met alle positieve gevolgen voor hun mobiliteit en fysieke stabiliteit, het werken aan een eigen netwerk en het versterken van mentale gesteldheid.

De evaluatie van de pilot heeft ons geleerd dat de impact voor vereniging en stichting minimaal is. De kosten zijn gering en worden gefinancierd vanuit de opbrengst van de acties van onze Goede Doelen Commissie van twee jaar geleden. Dus geweldig om te ervaren dat door onze leden opgebrachte middelen zo dichtbij en op zo’n mooie wijze worden besteed. Op deze manier geven we met Golf Ockenburgh ook invulling aan onze sociaal/maatschappelijke taak.

De pilot is geslaagd en GvoorG op Golf Ockenburgh wordt voortgezet!

Wil van Leeuwen

 

 

Uitgebreidere informatie over de Stichting Golf voor Gehandicapten is te vinden op de websitehttps://gvoorg.nl