Woensdag 7 oktober was het dan zover. Na zorgvuldige voorbereiding zou de kennismakingswedstrijd van Stichting Golf voor Gehandicapten op Golf Ockenburgh plaatsvinden.

Echter, op dinsdagavond kwam het bericht dat de Brasserie – in strijd met eerdere berichten – toch moest sluiten en wel met onmiddelijke ingang. Dat was een lelijke streep door de rekening. Wat te doen? De door Ron Garcia aangeboden gratis lessen voor de gehandicapten konden niet doorgaan. Alle voorbereidingen van de Brasserie, inclusief de uiterst vriendelijk geprijsde maaltijd, waren voor niets geweest. Dus moesten we de kennismakingswedstrijd afgelasten en op een later na-corona tijdstip door laten gaan?

Daar bleek geen sprake van! Overleg met Tom Versluijs van GvoorG en vervolgens met de gehandicapten die zich hadden aangemeld maakte duidelijk dat deze golfers zich door (bijna) niets uit het veld laten slaan. De deelnemers wilden graag komen voor een sterk afgeslankte versie van de dag en de wedstrijd zelf in ieder geval door laten gaan.

En dat is gebeurd. Vanaf 14.30 uur vertrokken de flights bestaande uit twee gehandicapten en een vrijwillige begeleider van onze vereniging. Ook onze Cor de Boers behoorde tot de deelnemers. Ondanks de beperkingen bleken de deelnemers zich goed thuis te voelen op onze baan. De reacties op onze mooie baan waren zonder uitzondering lovend.

Het bestuur van de stichting Golf voor Gehandicapten was ook aanwezig en werd verwelkomd door onze voorzitster Cora Meyers. Uiteindelijk is het een bijzondere, hartverwarmende middag geworden met alleen maar blije gezichten en voldane deelnemers.

De eerste prijs, met 35 slagen, was voor flight Meint van Kuiken, Ralph Mebius en Edu de Neve.

Alle deelnemers en andere betrokkenen hopen dat deze dag een mooi vervolg zal krijgen.

Wil van Leeuwen