Golfclub Ockenburgh is een bloeiende en actieve vereniging met enthousiaste en betrokken leden. De club doet heel veel om het de leden aantrekkelijk te maken. Voor Golfclub Ockenburgh is de onderlinge gezelligheid bij het deelnemen aan clubactiviteiten een belangrijk aandachtspunt. Het organiseren van wedstrijden en activiteiten is alleen mogelijk met de steun van veel leden die zich vrijwillig inzetten voor de club.

De hoofdtaak van het bestuur van Golfclub Ockenburgh is het faciliteren van de golfsport en van de activiteiten voor haar leden en gasten. Het bestuur zorgt onder meer voor de communicatie, de organisatie, de activiteiten en de faciliteiten van de golfclub. Het bestuur stelt jaarlijks een Activiteitenplan op. De Wedstrijdkalender bevat het overzicht van alle evenementen voor de leden op de golfbaan. Langs diverse kanalen worden de leden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Golfclub Ockenburgh telt 475 leden. Deze leden betalen jaarlijks hun speelrecht, contributie en de NGF-bijdrage. Gewone leden van 21 jaar en ouder hebben eenmalig een participatie genomen in de Stichting Golf Ockenburgh, de beheerder van de baan. Leden kunnen zonder verdere kosten het hele jaar door spelen op de 9-holes baan.

Het bestuur van Golfclub Ockenburgh is als volgt samengesteld:

  • Cora Meyers (voorzitter),
  • Frans Parker Verboom (secretaris),
  • Damy van Wilgen (penningmeester),
  • Han Verheijden (vice-voorzitter),
  • Loes Pors (lid).

Voor algemene zaken betreffende de vereniging kunt u contact opnemen met:  secretariaat@golfockenburgh.nl