Golfclub Ockenburgh is een bloeiende en actieve vereniging met enthousiaste en betrokken leden. De club organiseert veel activiteiten en evenementen. Voor Golfclub Ockenburgh is de onderlinge gezelligheid bij het deelnemen aan clubactiviteiten een belangrijk aandachtspunt. Het organiseren van wedstrijden en activiteiten is alleen mogelijk met de steun van veel leden die zich vrijwillig inzetten voor de club.

De hoofdtaak van het bestuur van Golfclub Ockenburgh is het faciliteren van de golfsport en van de activiteiten voor haar leden en gasten. Het bestuur zorgt onder meer voor de organisatie en communicatie. Het bestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan op. De activiteitenkalender bevat het overzicht van alle evenementen voor de leden op de golfbaan. Via verschillende kanalen worden de leden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Verder bestaat er een Toekomstplan 2019-2023 dat samen met de Stichting is opgesteld.

Golfclub Ockenburgh telt 475 leden. Deze leden betalen jaarlijks hun speelrecht, contributie en de NGF-bijdrage. Gewone leden van 21 jaar en ouder hebben eenmalig een participatie genomen in de Stichting Golf Ockenburgh, de beheerder van de baan. Leden kunnen zonder verdere kosten het hele jaar door spelen op de 9-holes baan.

Het bestuur van Golfclub Ockenburgh is als volgt samengesteld:

  • Anneke Malherbe (voorzitter),
  • Loes Pors (vice-voorzitter)
  • Paul Rocchi (secretaris),
  • Damy van Wilgen (penningmeester),
  • Wil van Leeuwen (lid)

Voor algemene zaken betreffende de vereniging kunt u contact opnemen met:  secretariaat@golfockenburgh.nl