Na Baanpermissie volgt het examen voor de handicap. Als u het regelexamen met succes heeft afgelegd en u voldoende stableford heeft behaald tijdens het lopen van een golfronde (met een marker), behaalt u uw Handicap 54.

 

Golfregel-examen

De Regel&Handicap-commissie neemt beginnende golfers het golfregel-examen af. Het examen bestaat uit een vragenuurtje gevolgd door het examen. Het examen vindt plaats in het clubhuis.

Eenmaal per maand organiseert Golf Ockenburgh een examendag. Op die dag wordt ook het regelexamen afgenomen.

De examendata voor 2019 vindt u onder Baanpermissie 2019.

 

Wat houdt het Golfregel-examen in?

  • In het examen zullen de etiquettevragen een belangrijk onderdeel vormen. Het examen bevat 10 vragen over de etiquette en 20 vragen over de golfregels, inclusief 1 Stablefordvraag. Het examen bestaat uit 30 vragen in totaal.
  • Het examen zal voorzien zijn van illustraties van diverse relevante regelsituaties, waarover de golfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Hierbij is gekozen voor beeldmateriaal, zodat de situaties herkenbaar en begrijpelijk zijn. Het examen heeft aansluiting op het boek ‘Golfregels voor startende golfers’.
  • De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de 30 vragen goed beantwoordt. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.