Elke zichzelf respecterende (sport-) vereniging streeft naar een representatief onderkomen en bij Golf Ockenburgh was dat sentiment niet anders. Het oude clubhuis (het strandpaviljoen), waar veel van onze leden overigens nog steeds met nostalgische gevoelens aan terugdenken, voldeed niet meer helemaal aan de wensen en eisen van de moderne tijd.

De sanitaire voorzieningen schoten wat te kort en met een groeiend aantal leden bleek de binnenruimte, vooral bij Algemene Ledenvergaderingen en andere groepsactiviteiten, nogal beperkt. In 2012 kwamen - noodgedwongen - de eerste plannen en ideeën voor een nieuw te bouwen clubhuis naar voren.

De belangrijkste reden voor nieuwbouw kwam voort uit het gegeven dat de tijdelijke vergunning voor de bestaande accommodatie al in 2009 was verlopen! Na veel getouwtrek in een langdurig onderhandelingstraject met de Gemeente Den Haag werd dan in 2014 alsnog, onder de nodige voorwaarden, de vergunning verleend voor de bouw van een nieuw clubhuis.

Het bouwteam in overleg


 

De keldervloer wordt gestort

Na de opstelling van een “programma van eisen” werd er niet veel later uit het eigen ledenbestand (!) een taskforce samengesteld bestaande uit een drietal deskundigen, Hans Tomassen (architect), Ben Oosterheert (bouwkundig adviseur) en Eric Hofstede (stedenbouwkundige), deze laatste in de rol van bouwheer. De plannen werden verder uitgewerkt en op gezette tijden middels informatieavonden aan de leden voorgelegd.

Tijdens deze bijeenkomsten kreeg iedereen de gelegenheid zijn zegje te doen en daar werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Het bouwteam toonde regelmatig nieuwe tekeningen en maquettes, waarna er diepgaand werd gediscussieerd over de locatie, de uitvoering en niet in de laatste plaats de kosten, die werden geraamd op 1.4 miljoen euro.


 

Een groot deel van dit bedrag werd gefourneerd door de gemeente Den Haag als eigenaar van de grond. Het restant werd voor een deel bijeengebracht uit de eigen middelen van de Stichting en de Vereniging, alsmede door een forse bancaire lening.

Na de finale goedkeuring van de gemeente en de ledenvergadering kon in het voorjaar van 2017 met de werkzaamheden worden begonnen, waarvoor de firma Verbakel Bouwbedrijf uit Poeldijk in de arm was genomen.

Het uiteindelijke ontwerp omvatte een ruim bemeten gebouw met een mooie entree, met een balie voor de caddiemaster, een groot restaurant met een goed geoutilleerde keuken, een vide met vergaderkamer, een gezellige serre en een souterrain voor lockers, douche- kleed- en utiliteitsruimtes. Het geheel wordt omzoomd door een breed terras.


 

Het dak is dicht

Bij het ontwerp was veel aandacht voor duurzaamheid; zo werd het gebouw uitgerust met zonnepanelen, die voorzien in een groot deel van de energieconsumptie. Op 17 mei 2017 zetten de voorzitters van Vereniging en Stichting symbolisch de eerste spade in de grond van de inmiddels door Verbakel gegraven bouwput.

Vanaf dat moment vorderden de werkzaamheden gestaag, af en toe geplaagd door de welhaast onvermijdelijke vertragingen. De leden werden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen in bouwbulletins. Eind 2017 werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt, wat op 8 december reden was voor een klein feestje met pannenbier en glühwein.


 

Op 16 februari 2018 werden de leden uitgenodigd om voor het eerst het (nog niet geheel voltooide) clubhuis van binnen te komen bekijken en op 27 mei werd het dan - na ruim 1 jaar - in gebruik genomen.

Het oude clubhuis werd gedemonteerd en herkreeg zijn oorspronkelijke bestemming; het is elders weer als strandpaviljoen in gebruik genomen.

De officiële opening van het nieuwe clubgebouw vond plaats op 14 september 2018 en ging met enig ceremonieel gepaard.

De Haagse wethouder Rachid Guernaoui was uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten en hij deed dat onder toeziend oog van de voltallige besturen, het bouwteam en van meer dan honderd toegestroomde leden, die zich op het terras hadden verzameld.

Grote belangstelling bij de officiële opening


 

In de maanden daarna werden er nog talloze verbeteringen doorgevoerd, zoals een mooie hardhouten trap aan de achterzijde van het terras, optimalisering van de akoestiek in het restaurant, een luifel voor trolleys op het clubhuisplein, een jeu-de-boulesbaan en tientallen kleinere karweitjes.

Tijdens al het werk aan het clubhuis is er bovendien een ruim parkeerterrein aangelegd, heeft de drivingrange een opknapbeurt gekregen en is er voor de handicarts een nieuwe loods gebouwd.

 

 

 

Officiële opening clubhuis door wethouder Rachid Guernaoui


 

In juni 2017 werd aan Golf Ockenburgh - na de uitbreiding van de baan met de nieuwe holes 6 en 7 en herwaardering door de NGF de B-status toegekend.

In 2020 is het GEO-certificaat (duurzaamheid) weer voor 5 jaar verlengd.

We zijn er intussen (het is nu 2021) al helemaal aan gewend geraakt, maar wat zijn we blij met ons mooie nieuwe clubhuis. En wat hebben we het gedurende de coronapandemie enorm gemist!

Het nieuwe clubhuis in volle glorie

 * * * * *