Na langdurige voorbereiding was het op 31 oktober 2018 zo ver dat Ron Garcia in samenwerking met de zojuist geïnaugureerde Jeugd Commissie (JC) kon starten met het aantrekken en opleiden van kinderen die geïnteresseerd zijn in het golfspel. Begeleid door ouder en of opa en oma kwamen welgeteld vier jongeren af op de introductiedag. Enthousiast werd er geput en geoefend met een ijzer om de bal verder dan tien meter weg te zenden.

Vijftig procent van deze jeugdigen, dus twee, boekten lessen bij Ron om te oefenen voor het baanpermissie of nog beter voor een golfvaardigheidsbewijs. Dit was nog lang niet genoeg om een bestand van jongeren op te bouwen waarvoor de JC zich kan inspannen om in de praktijk oefensessies en wedstrijden op de baan te organiseren.

De koude winter heeft de jeugd weerhouden zich op te geven bij onze Pro of JC om zich de noodzakelijke golfvaardigheid eigen te maken. De lente is echter in aantocht en er zijn al signalen ontvangen van ouders en grootouders die om informatie vragen naar een komende opleiding. Vooral is er animo voor het volgen van lessen op zondagochtend hetgeen kan worden gerealiseerd zodra een tweede golfprofessional zijn intrede bij onze club zal maken.

We mikken daarom op een nieuwe introductiedag bij aanvang van de lente. Laat de jeugd maar komen, wij zijn er klaar voor.

Gerard Kater