Leren golfen op Ockenburgh

Golf Ockenburgh volgt het 9 stappenplan van de NGF. In deze 9 stappen leert u een goede golfer te worden. Voor de beginnende golfer zijn de eerste drie stappen van dit plan het belangrijkste.

 • De eerste stap is het behalen van het golf-regelexamen in combinatie met het behalen van de baanpermissie voor Golf Ockenburgh.
 • De tweede stap is het behalen van een handicap van 54.
 • De derde stap is het behalen van een handicap van 36.

 

STAP 1 - Het golf-regelexamen en baanpermissie

Het golf-regelexamen wordt afgenomen door de Regel & Handicapcommissie van Golf Ockenburgh.

Het examen is schriftelijk en bestaat in totaal uit 30 vragen. 10 vragen gaan over etiquette-regels en 20 vragen over golfregels. In het examen worden illustraties gegeven van diverse relevante regelsituaties, waarover de golfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Het examen sluit aan op het boek ‘Golfregels voor startende golfers’.

De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de 30 vragen goed heeft beantwoord. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.

Het verkrijgen van baanpermissie bij Golf Ockenburgh is een voorwaarde voor beginnende golfers om op onze golfbaan te kunnen spelen. Door het behalen van uw baanpermissie heeft u bewezen het golfspel voldoende te beheersen om te kunnen oefenen op onze golfbaan.

Voor het behalen van de baanpermissie loopt u 4 holes (3 maal een par 3 hole en 1 maal een par 4 hole) onder begeleiding van een marker van de Regel & Handicap commissie. U behaalt uw baanpermissie als u over de best gespeelde 3 holes maximaal 10 slagen boven par speelt. Als vuistregel kunt u aanhouden dat een par 3 hole gespeeld dient te worden in maximaal 6 slagen en een par 4 in maximaal 7 slagen. Voor de jeugd t/m 13 jaar gaat het om 12 slagen boven par.

Tijdens de baanpermissie wordt er veel aandacht besteed aan de kennis en toepassing van de golfregels. U krijgt ook de gelegenheid om uw vragen te stellen als u niet zeker bent over de toepassing van de golfregels in een specifieke situatie. (Voor Golf Ockenburgh gelden extra regels, deze plaatselijke regels vindt u elders op deze site.)

Als u uw baanpermissie heeft behaald, ontvangt u een Baanpermissie pas, waarmee u uitsluitend op onze baan mag oefenen en spelen. Deze pas is één jaar geldig en gedurende deze periode kunt u uw spel verder ontwikkelen naar handicap 54.

Eenmaal per maand organiseert Golf Ockenburgh een examendag, waarop zowel het regelexamen als de baanpermissie worden afgenomen. Beide examens worden afgenomen door leden van de Regel & Handicap-commissie.

Voor 2023 zijn de volgende examendagen gepland:

Datum Golfregelexamen Baanpermissie examen
Dinsdag 2 mei 19.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 6 juni 19.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 4 juli 19.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 1 augustus 19.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 5 september 19.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 3 oktober 19.00 uur 19.30 uur
Dinsdag 7 november 19.00 uur 19.30 uur

Indien u op geen van de genoemde examendagen of -tijden beschikbaar bent kunt u via uw pro, en in overleg met de Regel & Handicapcommissie, een andere afspraak maken.

De kosten van het golf-regelexamen bedragen € 25,-. De kosten voor de baanpermissie bedragen € 20,- . Voor de baanpermissie betaalt u aanvullend ook nog de greenfee om op te baan te kunnen spelen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van € 16,- (voor jeugd € 10,-)

De kosten voor het examen en/of de baanpermissie rekent u op de examendag af met de caddiemaster.

Voor jeugdspelers gelden afwijkende regels ten aanzien van het regel-examen en baanpermisie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Regel & Handicap commissie (handicap@golfockenburgh.nl).

Bent u geslaagd voor regelexamen en baanpermissie? De ledenadministratie meldt u aan bij de NGF en dan staat u geregistreerd met baanpermissie voor Golf Ockenburgh. U ontvangt een digitale baanpermissie-pas, waarmee u uitsluitend op onze baan mag spelen. U kunt daarna regelmatig spelen om uw spel verder te ontwikkelen om spoedig uw WHS handicap 54 te behalen.

 

 

STAP 2 -  Op naar handicap 54

Het niveau van elke golfer wordt bepaald met het World Handicap System (WHS). Dit systeem bepaalt hoeveel slagen een speler meekrijgt bij elke hole op elke golfbaan ter wereld. De handicap van een beginnende spelers staat op WHS 54. Na verloop van tijd zal de speler beter gaan spelen, waarna de WHS-handicap lager wordt.

De volgende stappen zijn nodig om voor het eerst de WHS handicap 54 te behalen.

 1. U behaalt uw handicap van 54 door samen met een geldige marker een zogenaamde qualifying ronde van 9 of 18 holes te lopen.
 2. U heeft handicap 54 als u minimaal 19 stableford punten behaalt over 9 holes of 36 punten over 18 holes (op het niveau van handicap 54).
 3. U vult de papieren scorekaart volledig in, zoals uw naam, de naam van de marker, lidcode, datum en tijd.
 4. Tijdens de ronde telt u het aantal slagen dat u per hole nodig heeft om uit te holen. U noteert het aantal slagen per hole op de scorekaart.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het eerlijk tellen en het spelen volgens de regels.
 6. De marker controleert of u volgens de regels speelt en hoeveel slagen u per hole nodig heeft om uit te holen.
 7. Na afloop ondertekenen u én de marker de scorekaart. Daarmee is verklaard dat de scorekaart naar waarheid is ingevuld.
 8. De ondertekende scorekaart stuurt u digitaal naar handicap@golfockenburgh.nl.

Na een geslaagde ronde laat u de kaart registreren via een golfclub van de NGF. Dat kan ook een golfclub zijn die alleen uw handicapregistratie verzorgt.

Zodra uw eerste scorekaart is verwerkt, ontvangt u van de golfclub een digitale NGF-pas met daarop uw WHS-handicap van 54. Met handicap 54 kunt u op vrijwel elke golfbaan golfen.

U kunt een qualifying ronde lopen met elke golfer die minimaal het regelexamen heeft behaald (geldige marker). Wat betreft de kosten, dient u alleen het normaal geldende greenfee-tarief te betalen aan de caddiemaster. De tarieven van Golf Ockenburgh vindt u hier. Uiteraard staat het u vrij om baanpermissie en handicap 54 op één dag te combineren.

 

STAP 3 - Handicap verbeteren

Nu u uw handicap 54 heeft, wilt u gaan spelen en wilt u uw handicap verbeteren. Dat doet u door veel qualifying kaarten te lopen. Het World Handicap Systeem selecteert uit de laatste 20 q-kaarten van een speler, de 8 kaarten met de beste score. Op basis van deze 8 scores wordt uw handicap berekend.

U loopt een qualifying ronde met een marker. Elke golfer met een WHS handicap mag optreden als marker.

Alle leden van de NGF (ook de baanpermissie-leden) hebben toegang tot de app Golf.nl. In deze app kunt u uw qualifing ronden vastleggen. Vul de velden van de app zorgvulldig in, inclusief de naam van de marker. De marker ontvangt een mail om uw ronde goed te keuren.

Wilt u op Ockenburgh een q-kaart lopen, en zoekt u daarvoor een marker? Enkele leden van Golf Ockenburgh hebben zich opgegeven voor het Golfmaatjes-initiatief. U kunt de coördinator benaderen bij uw zoektocht naar een marker.

Heeft u nog vragen over examens, baanpermissie, handicap of qualififying rondes? U kunt contact opnemen met de Regel & Handicap commissie.