Het lidmaatschap van Golfclub Ockenburgh is onlosmakelijk verbonden aan het participatierecht van de Stichting Golfbaan Ockenburgh. Tegen het einde van een verenigingsjaar (kalenderjaar) kunt u met een opzegtermijn van één maand uw lidmaatschap opzeggen.

 

Opzeggen van het lidmaatschap bij de Golfclub kan door een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer, lidcode, 1e jaar van lidmaatschap en uw rekeningnummer te mailen aan:

 

  • ledenadministratie@golfockenburgh.nl      of
  • een brief te schrijven aan: Stichting Golf Ockenburgh, Wijndaelerweg 125 2554 CA Den Haag.

 

Voor informatie over de afwikkeling van uw lopende Speelrecht en Participatie, kunt u contact opnemen met ledenadministratie@golfockenburgh.nl

 

Het lidmaatschap van Golfclub Ockenburgh is onlosmakelijk verbonden aan het participatierecht van de Stichting Exploitatie Golfbaan. Opzegging van het lidmaatschap bij de Golfclub kan vanaf 1 januari 2012 per maand door een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer, lidcode en 1e jaar van lidmaatschap te mailen aan info@golfbaanockenburgh.nl of ledenadministratie@golfockenburgh.nl of een brief te schrijven aan Stichting tot Aanleg, Beheer en Exploitatie van Golfbaan Ockenburgh, Postbus 13485, 2501 EL Den Haag.

De vooraf betaalde jaarlijkse contributie van Golfclub Ockenburgh van € 40 wordt helaas niet gerestitueerd.

Informatie over de afwikkeling van uw lopende Speelrecht en Participatie vindt u op de website van de Stichting Golfbaan www.golfbaanockenburgh.nl .