De vereniging Golfclub Ockenburgh en de Stichting Golf Ockenburgh trekken samen op om van de golfbaan aan de Wijndaelerweg een goed verzorgde golfinstelling te maken. Het stimuleren van de golfsport in de regio Den Haag staat daarbij ook op de agenda. De vereniging faciliteert de activiteiten voor haar leden. De stichting beheert de baan en bijbehorende golfaccommodaties. Beide organisaties werken gezamenlijk aan de toekomstvisie Golf Ockenburgh die is neergelegd in het Toekomstplan 2019-2023.

Golfclub Ockenburgh

De Golfclub Ockenburgh is een bloeiende vereniging en richt zich vooral op activiteiten voor haar leden en de gasten van Ockenburgh. Lees meer ….

Stichting Golf Ockenburgh

De stichting financiert, onderhoudt en ontwikkelt de golfaccommodaties, zoals de 9-holes baan, het clubhuis, de drivingrange, de horeca en de golfschool. Lees meer ….

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van de Stichting Golf Ockenburgh. Lees meer ….