Op de scorekaart van Golfbaan Ockenburgh staan de local rules. De volgende local rule over het gebruik van afstandsmeters is eveneens van toepassing bij het spelen op de baan.

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen be├»nvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/slope/gradient kan meten is niet toegestaan.

Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over de stok voor de volgende slag) is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan: Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

R&H commissie