Buiten de baan

 • Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen of het hekwerk rondom de baan.
 • Bij hole 5 bepaalt het vasteland rond het eiland de grens van de baan, met uitzondering van de afslagplaats.

 

Grond in bewerking

 • Grond in bewerking (GUR) wordt gedefinieerd door elk gebied dat is omgeven door blauwe palen, blauwe  lijnen en/of een bordje GUR. Deze abnormale baanomstandigheid moet zonder straf ontweken worden volgens Regel 16.1.

 

Hindernis

 • Als een bal bij hole 5, 6 of 7  de grens van de hindernis rond de green heeft gekruist en vervolgens in de waterhindernis terecht is gekomen of als bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan mag de speler:
  • Ontwijken met slag en afstand volgens regel 17.1d. (1) met bijtelling van een strafslag.
  • Als een extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal  in de dropzone droppen (gemarkeerd met DZ of dropzone). Dit is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Als de bal bij hole 7 het laatst de grens van de rode hindernis aan de rechterkant heeft gekruist (aan de overkant van de hindernis, bijna buiten de baan), mag de speler als een extra mogelijkheid met bijtelling van één strafslag, een bal droppen aan de zijde van de fairway van de hindernis.

 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

 

Gedragsregels

 • Roken is niet toegestaan op afslagplaatsen, greens en op het oefenterrein.
 • Mobiele telefoons mogen in de baan alleen gebruikt worden binnen de golfregels of in noodgevallen.

 

Baanreglement 2019