• Bij hole 5 bepaalt het vasteland rond het eiland de grens van de baan, met uitzondering van de afslagplaats. De brug is onderdeel van de hindernis.
 • Grond in bewerking (GUR) zijn verboden speelzones en worden gedefinieerd door elk gebied dat is omgeven door blauwe palen, blauwe lijnen, een bordje GUR of andere markeringen. Deze abnormale baanomstandigheid moet zonder straf ontweken worden volgens Regel 16.1f.
 •  Als een bal bij hole 5, 6 of 7 de grens van de hindernis rond de green heeft gekruist en vervolgens in de waterhindernis terecht is gekomen of als bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan mag de speler:
  • Ontwijken met slag en afstand volgens regel 17.1d. (1) met bijtelling van een strafslag.
  • Als een extra mogelijkheid: de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropzone droppen (gemarkeerd met DZ of dropping zone) met bijtelling van één strafslag. Dit is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 •  Alle kunstmatig gemaakte paden gelden als “abnormale terreinomstandigheden” en mogen ontweken worden (16-1-a). Je markeert dan het dichtstbijzijnde punt naast het pad en dropt je bal binnen één clublengte volgens de regels. (14-3).
 •  Ganzen uitwerpselen (F-12): Naar keuze van de speler mogen uitwerpselen van ganzen worden behandeld als:
  • Een los voorwerp dat kan worden verwijderd onder Regel 15.1, of
  • GUR waarvan ontheffing is toegestaan volgens Regel 16.1. Als er uitwerpselen op de green liggen, mag de speler deze uitwerpselen van de speellijn verwijderen. Als dit de speellijn verbetert of andere omstandigheden de slag beïnvloeden volgt er geen straf volgens Regel 8.1a.
 •  Als de wintergreens niet worden gebruikt, zijn deze gemarkeerd door een blauwe paal in de hole en/of een blauwe lijn als begrenzing. Komt je bal op deze wintergreen, dan geldt dit als “verboden speelzone”, een belemmering die je moet ontwijken zoals hierboven omschreven.
 • Alle afstandspalen zijn vaste obstakels (ook als ze los staan). Deze mogen in geval van hinder met slag en stand, zonder straf ontweken worden volgens regel 15.2a. Dus niet met hinder in de speellijn.
 • Gestapelde houten stammen, die niet bedoeld zijn om opgeruimd te worden, zijn integraal onderdeel van de baan en mogen niet zonder straf ontweken worden.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Gedragsregels

  • Roken is op het gehele terrein niet toegestaan.
  • Mobiele telefoons mogen in de baan alleen gebruikt worden binnen de golfregels of in noodgevallen.