In de onderstaande playing handicap tabellen is af te lezen hoeveel slagen iemand op Ockenburgh meekrijgt op basis van zijn EGA-handicap.

Voor zowel dames als heren zijn in de handicap-tabellen de playing handicap voor de gele en de rode tee vermeld, zowel voor 18 of 9 holes. De tabellen gelden vanaf sepember 2016.

Playing handicap tabel – Ockenburgh Dames

Playing handicap tabel – Ockenburgh Heren