In de onderstaande playing handicap tabellen is af te lezen hoeveel slagen iemand op Ockenburgh meekrijgt op basis van zijn EGA-handicap.

Voor zowel dames als heren zijn in de handicap-tabellen de playing handicap voor de gele en de rode tee vermeld, zowel voor 18 of 9 holes. De tabellen gelden vanaf sepember 2016.

Playing handicap tabel – Ockenburgh Dames

Playing handicap tabel – Ockenburgh Heren

 

 

EGA handicap, bufferzone en wijziging handicap:

EGA Exact HCP Bufferzone
(18 holes)
Bufferzone
(9 holes)
Verhoging Verlaging
plus – 4,4 35 – 36 n.v.t. 0,1 0,1
4,5 – 11,4 34 – 36 35 – 36 0,1 0,2
11,5 – 18,4 33 – 36 35 – 36 0,1 0,3
18,5 – 26,4 32 – 36 34 – 36 0,1 0,4
26,5 – 36,0 31 – 36 33 – 36 0,1 0,5
37,0 – 54,0 nvt nvt 1