Iedere Golfclub heeft zijn eigen cultuur en omgangsvormen, maar in geen enkele organisatie mogen ongewenste omgangsvormen worden geaccepteerd, hiermee bedoelen wij: seksuele intimidatie. Door ongewenste omgangsvormen niet aan te pakken, kan het gebeuren dat leden en jeugdleden zich niet meer thuis voelen binnen de vereniging met alle nare gevolgen van dien.

Al onze leden en gasten, van elke leeftijd, geslacht, etc. moeten zich plezierig en veilig kunnen voelen binnen Golf Ockenburgh. Maar de stap naar een bestuur vindt men soms te zwaar, te moeilijk of te groot.

De besturen van Golf Ockenburgh hebben daarom twee deskundige vertrouwenspersonen benoemd: Ger van Dongen en Els Verheijden. Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@golfockenburgh.nl

De NOC*NSF en de NGF hebben een reglement aangeleverd aan alle sportclubs in Nederland, dat ook binnen Golf Ockenburgh van kracht is. De rol van vertrouwenspersoon past binnen dat reglement.

 

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen?

 • Hij/zij is gemakkelijk en laagdrempelig te bereiken.
 • Hij/zij kan advies geven over mogelijkheden om het probleem zelf aan te pakken, zodat de situatie zich niet meer voordoet.
 • Hij/zij kan ondersteuning bieden bij het realiseren van de gewenste oplossing.
 • Hij/zij kan in overleg met de betrokkenen de zaak voorleggen aan het bestuur, dat uiteindelijk een beslissing neemt. Is de zaak van ernstige aard, dan zal de hij/zij altijd het bestuur informeren, waarbij de vertrouwelijkheid voorop staat.

 

Wat mag u van een vertrouwenspersoon verwachten?

 • Bereikbaarheid per e-mail als eerste stap.
 • In de eerste plaats een luisterend oor.
 • Op korte termijn vindt een eerste gesprek met de betrokkene(n) plaats.
 • Indien nodig zal kort daarna een vervolggesprek plaatsvinden.
 • Indien nodig kan mediation onderdeel zijn van het vervolg.
 • De vertrouwenspersoon rapporteert vertrouwelijk aan het bestuur en indien gewenst anoniem.
 • De vertrouwenspersoon bemiddelt niet in zaken betreffende het golfspel en de toepassing van de regels. Hiervoor kunt u terecht bij de Regel & Handicap-commissie.
 • De vertrouwenspersoon voert nooit de eventuele gesprekken op het terrein van de golfbaan.

 

De tekst van dit reglement vindt u hier als PDF.