Sociale veiligheid is een breed begrip. Er is sprake van sociale onveiligheid als iemand in een ongewenste situatie terechtkomt door bedreiging, agressie of (seksuele) intimidatie. Bezoekers, spelers, vrijwilligers en medewerkers van Golf Ockenburgh kunnen hiervan het slachtoffer zijn. Maar zij kunnen ook de veroorzaker zijn.

Aan ongewenst gedrag kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Het wordt meestal vertoond door individuen en is dan gericht op een ander individu. Dit gedrag hoeft niet altijd opzettelijk te zijn, het kan ook voortkomen uit onoplettendheid of onbekwaamheid. Belangrijk is hoe de ‘ontvanger’ het ervaart. Maar het kan hoe dan ook leiden tot een conflict of incident.

Binnen Golf Ockenburgh worden ongewenste omgangsvormen niet geaccepteerd. Al onze leden en gasten, van elke leeftijd, geslacht, etc. moeten zich plezierig en veilig kunnen voelen binnen Golf Ockenburgh. Maar de stap naar een bestuur vindt men soms te zwaar, te moeilijk of te groot.

De besturen van Golf Ockenburgh hebben daarom twee deskundige vertrouwenscontactpersonen benoemd: Ger van Dongen en Els Verheijden. Zij zijn per e-mail te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@golfockenburgh.nl

De NOC*NSF en de NGF hebben een reglement aangeleverd aan alle sportclubs in Nederland, dat ook binnen Golf Ockenburgh van kracht is. De rol van vertrouwens-contactpersoon past binnen dat reglement.

Wat mag u van een vertrouwenscontactpersoon verwachten?

 • Bereikbaarheid per e-mail als eerste stap.
 • In de eerste plaats een luisterend oor.
 • Op korte termijn vindt een eerste gesprek met de betrokkene(n) plaats.
 • Indien nodig zal kort daarna een vervolggesprek plaatsvinden.
 • Indien nodig kan mediation onderdeel zijn van het vervolg.
 • De vertrouwenscontactpersoon rapporteert vertrouwelijk aan het bestuur en indien gewenst anoniem.
 • De vertrouwenscontactpersoon bemiddelt niet in zaken betreffende het golfspel en de toepassing van de regels. Hiervoor kunt u terecht bij de Regel & Handicap-commissie.
 • De vertrouwenscontactpersoon voert nooit de eventuele gesprekken op het terrein van de golfbaan.

Wat kan een vertrouwenscontactpersoon voor u betekenen?

 • Hij/zij is gemakkelijk en laagdrempelig te bereiken.
 • Hij/zij kan advies geven over mogelijkheden om het probleem zelf aan te pakken, zodat de situatie zich niet meer voordoet.
 • Hij/zij kan ondersteuning bieden bij het realiseren van de gewenste oplossing.
 • Hij/zij kan in overleg met de betrokkenen de zaak voorleggen aan het bestuur, dat uiteindelijk een beslissing neemt. Is de zaak van ernstige aard, dan zal de hij/zij altijd het bestuur informeren, waarbij de vertrouwelijkheid voorop staat.