In navolging op de succesvolle Pub Quiz avond van september 2019 organiseert de Goede Doelen commissie opnieuw een quizavond in het clubhuis van Golf Ockenburgh op vrijdag 14 februari 2020 (Valentijnsdag) ten behoeve van het goede doel 2020: Special Olympics Nationale Spelen (SONS).

Aanvang van de quiz is 20.00 uur en duurt tot on

geveer 22.30 uur. Het is de bedoeling, dat teams van 6 personen de strijd met elkaar aangaan in het beantwoorden van vragen. Het zijn vragen over diverse algemene onderwerpen. Met goede algemene kennis zijn de vragen goed te beantwoorden.

In de teams mogen ook niet-Ockenburghers zitten. Zij kunnen dan kennis maken met de sfeer van Golf Ockenburgh in ons fraaie clubhuis.

U kunt uzelf of een team van 6 personen nu reeds aanmelden door een mail te sturen aan:

goededoelen@golfockenburgh.nl

Heeft u geen team van 6 personen, meld u dan toch aan, dan kunnen alsnog teams van 6 personen worden samengesteld. Vermeld in de mail uw naam, de naam van het team, het aantal deelnemers en uw telefoonnummer.

De kosten voor deelname aan de quiz bedragen € 10,00 per persoon. Wij hopen met deze avond nog een mooie bijdrage te kunnen leveren aan ons goede doel. Voor de deelnemers zijn er leuke prijzen te winnen.

De Brasserie verzorgt een Valentijn arrangement (hapjes/drankjes); hierover volgen later details.

We hopen op 14 februari 2020 een gezellige avond met veel deelnemers aan de Pub-Quiz!