Stap 1: Golf-regelexamen en baanpermissie

 

Wat houdt het golf-regelexamen in?

Het golf-regelexamen wordt afgenomen door de Regel & Handicapcommissie van Golf Ockenburgh.

Het examen is schriftelijk en bestaat in totaal uit 30 vragen. 10 vragen gaan over etiquette-regels en 20 vragen over golfregels. In het examen worden illustraties gegeven van diverse relevante regelsituaties, waarover de golfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Het examen sluit aan op het boek ‘Golfregels voor startende golfers’.

De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de 30 vragen goed heeft beantwoord. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.

 

Wat is baanpermissie?

Het verkrijgen van baanpermissie bij Golf Ockenburgh is een voorwaarde voor beginnende golfers om op onze golfbaan te kunnen spelen. Door het behalen van uw baanpermissie heeft u bewezen het golfspel voldoende te beheersen om te kunnen oefenen op onze golfbaan.

Voor het behalen van de baanpermissie loopt u 4 holes (3 maal een par 3 hole en 1 maal een par 4 hole) onder begeleiding van een marker van de Regel & Handicap commissie. U behaalt uw baanpermissie als u over de best gespeelde 3 holes maximaal 10 slagen boven par speelt. Als vuistregel kunt u aanhouden dat een par 3 hole gespeeld dient te worden in maximaal 6 slagen en een par 4 in maximaal 7 slagen. Voor de jeugd t/m 13 jaar gaat het om 12 slagen boven par.

Tijdens de baanpermissie wordt er veel aandacht besteed aan de kennis en toepassing van de golfregels. U krijgt ook de gelegenheid om uw vragen te stellen als u niet zeker bent over de toepassing van de golfregels in een specifieke situatie.

Als u uw baanpermissie heeft behaald, ontvangt u een Baanpermissie pas, waarmee u uitsluitend op onze baan mag oefenen en spelen. Deze pas is één jaar geldig en gedurende deze periode kunt u uw spel verder ontwikkelen naar handicap 54.

 

Wanneer worden het golf-regelexamen en de baanpermissie afgenomen?

Eenmaal per maand organiseert Golf Ockenburgh een examendag, waarop zowel het regelexamen als de baanpermissie worden afgenomen. Beide examens worden afgenomen door leden van de Regel & Handicap-commissie.

Voor 2022 zijn de volgende examendagen gepland:

 

Datum Golfregelexamen Baanpermissie examen
woensdag 23 maart 16.00 17.00
woensdag 13 april 16.00 17.00
woensdag 11 mei 18.30 19.30
woensdag 15 juni 18.30 19.30
woensdag 13 juli 18.30 19.30
woensdag 17 augustus  18.30 19.30
woensdag 21 september 16.00 17.00
woensdag 19 oktober 16.00 17.00

 

 

Hoe geef ik mij op voor het golf-regelexamen en/of baanpermissie?

U kunt zich rechtstreeks of in overleg met uw pro aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en via de mail te verzenden aan handicap@golfockenburgh.nl. De rechtstreekse aanmelding is met name bedoeld voor golfers die al elders hebben gespeeld (bijvoorbeeld in het buitenland) of elders les hebben gehad, maar nog niet in het bezit zijn van een baanpermissie of een WHS handicap.

In verband met de planning ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk één week vóór de examendatum.

 

Wat zijn de kosten voor het golf-regelexamen en baanpermissie?

De kosten van het golf-regelexamen bedragen € 25,-. De kosten voor de baanpermissie bedragen €20,- . Voor de baanpermissie betaalt u aanvullend ook nog de greenfee om op te baan te kunnen spelen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van €16,- (voor jeugd € 10,-)

De kosten voor het examen en/of de baanpermissie rekent u op de examendag af met de caddiemaster.

Voor jeugdspelers gelden afwijkende regels ten aanzien van het regel-examen en baanpermisie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Regel & Handicap commissie (handicap@golfockenburgh.nl).

Hoe verder als ik ben geslaagd?

Bent u geslaagd voor regelexamen en baanpermissie? De ledenadministratie meldt u aan bij de NGF en dan staat u geregistreerd met baanpermissie voor Golf Ockenburgh. U ontvangt een digitale baanpermissie-pas, waarmee u uitsluitend op onze baan mag spelen. U kunt daarna regelmatig spelen om uw spel verder te ontwikkelen om spoedig uw WHS handicap 54 te behalen.

 

Ga verder:  Naar WHS handicap 54