Stap 1: Golf-regelexamen en baanpermissie

 

Wat houdt het golf-regelexamen in?

Het golf-regelexamen wordt afgenomen door de Regel & Handicapcommissie van Golf Ockenburgh.

Het examen is schriftelijk en bestaat in totaal uit 30 vragen. 10 vragen gaan over etiquette-regels en 20 vragen over golfregels. In het examen worden illustraties gegeven van diverse relevante regelsituaties, waarover de golfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Het examen sluit aan op het boek ‘Golfregels voor startende golfers’.

De tijdsduur van het examen is 60 minuten. De golfer slaagt als hij/zij ten minste 23 van de 30 vragen goed heeft beantwoord. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.

 

Wat is baanpermissie?

Het verkrijgen van baanpermissie bij Golf Ockenburgh is een voorwaarde voor beginnende golfers om op onze golfbaan te kunnen spelen. Door het behalen van uw baanpermissie heeft u bewezen het golfspel voldoende te beheersen om te kunnen oefenen op onze golfbaan.

Voor het behalen van de baanpermissie loopt u 4 holes (3 maal een par 3 hole en 1 maal een par 4 hole) onder begeleiding van een marker van de Regel & Handicap commissie. U behaalt uw baanpermissie als u over de best gespeelde 3 holes maximaal 10 slagen boven par speelt. Als vuistregel kunt u aanhouden dat een par 3 hole gespeeld dient te worden in maximaal 6 slagen en een par 4 in maximaal 7 slagen. Voor de jeugd t/m 13 jaar gaat het om 12 slagen boven par.

Tijdens de baanpermissie wordt er veel aandacht besteed aan de kennis en toepassing van de golfregels. U krijgt ook de gelegenheid om uw vragen te stellen als u niet zeker bent over de toepassing van de golfregels in een specifieke situatie.

Als u uw baanpermissie heeft behaald, ontvangt u een Baanpermissie pas, waarmee u uitsluitend op onze baan mag oefenen en spelen. Deze pas is één jaar geldig en gedurende deze periode kunt u uw spel verder ontwikkelen naar handicap 54.

 

Wanneer worden het golf-regelexamen en de baanpermissie afgenomen?

Eenmaal per maand organiseert Golf Ockenburgh een examendag, waarop zowel het regelexamen als de baanpermissie worden afgenomen. Het regelexamen wordt afgenomen om 09:30 uur. De baanpermissie wordt afgenomen om 11:00 uur.

Voor 2020 zijn de volgende examendagen vastgesteld:

  • zaterdag 4 april
  • zaterdag 2 mei
  • zaterdag 6 juni
  • zaterdag 4 juli
  • zaterdag 8 augustus
  • zaterdag 5 september
  • zaterdag 3 oktober
  • zaterdag 31 oktober

 

Hoe geef ik mij op voor het golf-regelexamen en/of baanpermissie?

U kunt zich rechtstreeks of in overleg met uw pro via email aanmelden bij handicap@golfockenburgh.nl onder vermelding van de volgende gegevens: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, uw pro (indien van toepassing), de gewenste datum en tenslotte welk examen u wilt afleggen (regelexamen, baanpermissie of beide). De rechtstreekse aanmelding is met name bedoeld voor golfers die al elders hebben gespeeld (bijvoorbeeld in het buitenland) of elders les hebben gehad, maar nog niet in het bezit zijn van een baanpermissie of handicap van de NGF. In verband met de planning ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk twee weken vóór de examendatum.

 

Wat zijn de kosten voor het golf-regelexamen en baanpermissie?

De kosten van het golf-regelexamen bedragen € 25,-. De kosten voor de baanpermissie bedragen €20,- . U wordt verzocht de examengelden minimaal 4 dagen vóór de examendatum over te maken op bankrekening NL35 INGB 0000 5842 03, ten name van de penningmeester Golfclub Ockenburgh, onder vermelding van uw naam, datum en het examen waar u aan deelneemt (golf-regel examen, baanpermissie of beide).

N.b. Voor de baanpermissie betaalt u aanvullend ook nog de greenfee om op te baan te kunnen spelen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief van €16,- die u op de dag van het examen zelf dient af te rekenen met de caddiemaster.

Voor jeugdleden gelden afwijkende regels ten aanzien van het regel-examen en baanpermisie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Regel & Handicap commissie (handicap@golfockenburgh.nl).

Ga verder:  stap 2 – Naar handicap 54