Boeken

 • Vooraf boeken van een starttijd, met vermelding van alle namen, is verplicht.
 • Voor leden geldt: over een termijn van 8 dagen kunnen maximaal 3 boekingen per speler openstaan.
 • Men kan alleen een ronde van 9 holes lopen, met maximaal 3 spelers per flight.
 • De baan is open van 09:00 – 19:00 uur. De laatste flight start uiterlijk om 17:00 uur.
 • De baan is qualifying.

Ronde spelen

 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor de starttijd naar de golfbaan, tenzij u van de driving range gebruik maakt.
 • Aanmelden bij de caddiemaster is verplicht. Deze regelt ook de toegang tot de lockerruimte voor en na het spelen.
 • De holes hebben een ondiepe cup, waardoor de bal gemakkelijk kan worden verwijderd. De vlaggenstok mag tijdens het spel niet verwijderd worden. Het verwijderen van de vlaggenstok levert 2 strafslagen op.
 • Bunkerharken zijn verwijderd; u dient de bunker na gebruik glad te strijken met uw schoen of een club. Bij ligging in een voetstap mag de bal zonder straf worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is, maar niet dichter bij de hole.
 • Prullenbakken en ballenwassers zijn afgesloten, afval graag weer mee naar huis.
 • Als een flight achterblijft, moeten spelers de bal oppakken en doorlopen om gelijke tred te houden met de andere flights.
 • Per buggy/handicart is maximaal 1 persoon toegestaan; indien het familieleden betreft die samenwonen zijn 2 personen toegestaan. Na gebruik dient u het stuur te desinfecteren met een daartoe beschikbaar gesteld desinfectiemiddel.
 • Ga onmiddellijk naar huis nadat uw ronde is voltooid.

Faciliteiten

 • Het clubhuis, terras en de Jeu de Boules baan zijn tot nader order gesloten, met uitzondering van de receptie, de lockerruimte en de toiletten in het clubhuis.
 • Het toilet op de baan bij hole 4 is gesloten.
 • De driving range en overige oefenfaciliteiten zijn alleen beschikbaar voor individuele golfers of golflessen. Het maximum aantal spelers op de driving range wordt bepaald door het aantal afslagplaatsen. Mandjes na gebruik desinfecteren.
 • NB De driving range is door werkzaamheden gesloten tot 14 mei.
 • De ballenmandjes dienen na gebruik gedesinfecteerd te worden.
 • Geadviseerd wordt om zelf een flesje met desinfecterende handgel mee te nemen.