De linkerkant van hole 8 is veranderd van algemeen gebied in een hindernis, gemarkeerd met rode paaltjes. Daar waar je in het verleden je bal kwijt was en een nieuwe bal of een provisionele bal moest spelen, mag je nu de hindernis ontwijken volgens regel 17.1.d. je hebt dan vier opties.

De meest gunstige zal zijn, je bal te droppen binnen twee clublengtes, daar waar je bal de grens met de hindernis heeft gekruist, niet dichter bij de hole. Dit met toevoeging van 1 strafslag bij je score op deze hole.

De volgende vier opties behoren tot de mogelijkheden:

            1. De bal spelen zoals hij ligt. Geen strafslag.
            2. Zijwaarts ontwijken: (alleen bij een rode hindernis). Wanneer de bal het laatst de grens van een rode hindernis heeft gekruist, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze zijwaartse dropzone (zie Regel 14.3). 1 strafslag.
            3. Recht naar achteren ontwijken: De speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal (zie Regel 14.3) droppen in deze dropzone die gebaseerd is op de referentielijn die loopt vanaf de hole door het bij benadering vastgestelde punt waar de bal de grens van de hindernis voor het laatst heeft gekruist en verder naar achteren: 1 strafslag.
            4. Procedure van slag en afstand: De speler mag de oorspronkelijke bal of een andere bal spelen vanaf de plek waar hij zijn vorige slag heeft gedaan (zie Regel 14.6). 1 strafslag. Is dat op de T-box, dan mag je weer opteeƫn.