Per 1 januari is er een aantal regelwijzigingen doorgevoerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.

Regel 4.1a(2) - Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde

Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet is beschadigd door misbruik en mits de speler bij de vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

Voorbeeld
2019: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde niet vervangen (tenzij de speler niet zelf de beschadiging heeft veroorzaakt).

2023: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde vervangen, mits de beschadiging niet is veroorzaakt door misbruik van de club.

Regel 6.3b(3) - Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole: 1
strafslag.

In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot één strafslag.

Voorbeeld
2019: Een speler markeert zijn bal (een Pinnacle Rush gemarkeerd met één zwarte stip) die op de green ligt, neemt deze op en vervangt deze door een andere bal (bijvoorbeeld een Titleist ProV1 met één zwarte stip of een andere Pinnacle Rush, eentje die gemarkeerd is met twee zwarte stippen). Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij twee strafslagen.

De speler moet de hole nu uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b en heeft de andere bal (de Titleist ProV1 of de Pinnacle Rush met twee zwarte stippen) in strijd met de regels in het spel gebracht.

2023:  Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij één strafslag. De speler moet de hole uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b.

Regel 11.1b - Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf: de bal spelen zoals hij ligt.

In het Regelboek 2023-2027 is Regel 11.1b (2) veranderd. Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

Toelichting
2019: Als de bal na een slag op de green een dier, persoon of los obstakel op de green raakt, vervalt de slag en moet de bal opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.

2023: Als de bal na een slag op de green een insect, de speler zelf of de club waarmee de
slag is gedaan raakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.

Voorbeeld

2019: Na een slag op de green raakt de bal een kever die op de green loopt. De slag telt niet
en de bal moet opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.

2023: De slag telt en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt.

Algemene wijziging - Recht naar achteren ontwijken: dropzone 1 clublengte rondom.

De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd.

De speler moet de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Deze wijziging komt naar voren in aanpassingen van de regels 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3 en in de definitie van dropzone.

Toelichting:
2019: Bij het recht naar achteren ontwijken behoort een speler een referentiepunt te kiezen op de lijn. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte, niet dichter bij de hole.

2023: Bij het recht naar achteren ontwijken moet de speler de bal droppen op de lijn. Het punt waar de bal na het droppen het eerst de lijn raakt, is het referentiepunt. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte in alle richtingen, ook dichter bij de hole. In andere woorden: de bal moet tot rust komen binnen één clublengte van de plaats waar hij gedropt wordt.

Wil je meer weten over de regelwijzigingen die zijn ingegaan op 1 januari 2023? Neem dan per e-mail contact op met de Regel- en Handicap Commissie. Handicap@golfockenburgh.nl