Inleiding

Dit is een gezamenlijk reglement voor heel Golf Ockenburgh.

Stichting en Vereniging hebben bij de behandeling van klachten en ongewenst gedrag wel verschillende rollen, zie hieronder bij Procedure.

Dit reglement vervangt tevens de bestaande sanctielijst.

Scope van het reglement

Dit reglement heeft betrekking op:

 • Ongewenst gedrag door leden of gasten
 • Klachten van leden/gasten over ongewenst gedrag van leden/gasten
 • Klachten over functionarissen, commissies, besturen, Golf Academy, Horeca, Golfmanagement
 • Klachten over de baan
 • Klachten over andere zaken

 

Gewenst gedrag

Als criteria voor gewenst gedrag worden beschouwd:

 • Normale fatsoensnormen, sportief, beheerst
 • Normale golfkleding
 • Golfregels en etiquette
 • Baanreglement
 • Vastgesteld beleid
 • Statuten en reglementen

Sancties

Mogelijke sancties zijn:

 • Mondelinge of schriftelijke waarschuwing
 • Diskwalificatie bij wedstrijden
 • Verwijdering van de baan
 • Ontzegging van toegang voor bepaalde evenementen
 • Ontzegging van toegang voor een bepaalde periode
 • Tijdelijke schorsing als lid
 • Royement
 • Opzegging contract

 

Procedure

Er zijn verschillende niveaus te onderscheiden waarop ongewenst gedrag of klachten kunnen worden geconstateerd of gemeld. Die niveaus verschillen voor de stichting en de vereniging.

 • Klachten en ongewenst gedrag worden, indien het gaat om het gebruik van de baan, als volgt behandeld:
  1. Marshal, caddiemaster
  2. Coördinator marshals, coördinator caddiemasters
  3. Horeca, Golf Academy, Golfmanagement
  4. Clubcoördinator
  5. Bestuur stichting
   Indien het leden betreft, dan in overleg met bestuur vereniging
 • Klachten over leden en ongewenst gedrag van leden worden, indien het gaat om andere (verenigings)zaken, als volgt behandeld:
  1. Commissielid, referee
  2. Voorzitter commissie
  3. Bestuur vereniging
  4. Algemene ledenvergadering
  5. Tuchtcommissie

 

Op elk niveau waar een zaak geconstateerd of gemeld wordt, kan die worden afgehandeld volgens de voor dat niveau bestaande regelgeving:

 • Baanreglement
 • Reglementen voor marshals en caddiemasters
 • Wedstrijdreglementen
 • Huishoudelijk reglement, statuten, etc.

Op elk niveau vindt - als er personen in het geding zijn - altijd hoor en wederhoor plaats.

Er is altijd de mogelijkheid om beroep in te stellen op een hoger niveau.

Op elk niveau geldt dat een bij een zaak betrokkene niet over die zaak mag oordelen.