Ter informatie zijn hier de reglementen vermeld die van kracht zijn op Golf Ockenburgh.