Hiermee maken wij u attent op de nieuwe richtlijn van de gemeente Den Haag met betrekking tot het aangepaste rookbeleid op sportparken en sportfaciliteiten.

Deze richtlijn houdt in dat met ingang van 1 juli 2021 Golf Ockenburgh geheel rookvrij zal zijn. Het is dan niet meer toegestaan om te roken op het gehele complex. Hieronder vallen onder andere het clubhuis, het terras, de driving range en overige oefenfaciliteiten, de jeu-de-boulesbaan en de golfbaan.

Dit beleid geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers. Ook het gebruik van e-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) zijn verboden.