De Stichting Golf Ockenburgh beheert en exploiteert de golfbaan Ockenburgh. De terreinen zijn door de Gemeente Den Haag ter beschikking gesteld. De stichting financiert, onderhoudt en ontwikkelt de golfaccommodaties, zoals de 9-holes baan, het clubhuis, de drivingrange, de horeca en de golfschool.

De stichting heeft tot doel de golfsport in de regio Den Haag te stimuleren en te ontwikkelen. De stichting houdt rekening met de belangen van leden en greenfeespelers.

 

Het bestuur van de stichting is met ingang van 1 juli 2018 als volgt samengesteld:

  • Harm de Boer – voorzitter
  • Eric Hofstede – vice-voorzitter, bouwheer
  • Maren van den Brink – secretaris
  • Frits Beeftink – penningmeester
  • Ernst Haaksma – lid
  • Ed Schook – lid