Met ingang van maandag 28 november 2022 zijn de winterregels van kracht. Deze winterregels zijn opgesteld om de baan in goede conditie te houden en houden het volgende in:

  • Afslaan vanaf de matten.
  • De baan is niet meer qualifying.
  • Op de fairway moet de bal worden opgeteed (binnen 15 cm, niet dichter bij de hole). De bal mag worden schoongemaakt.
  • In de rough, buiten de fairway mag de bal worden opgeteed.

Zodra de wintergreens in gebruik zijn, is dat bekend bij de caddiemaster en is dat vermeld op de website (onder starttijden of baanstatus).

  • Als bij wintergreens de bal geheel binnen een putterlengte (32 inch / 80 centimeter) van de hole ligt, is de bal uitgeholed met bijtelling van één slag. In dat geval mag u de bal dus niet meer alsnog uitholen. Vlag laten staan.
  • Bij gebruik van wintergreens is hole 5 gesloten.
  • Als de zomergreens nog bespeelbaar zijn, zijn de wintergreen GUR. Als de wintergreens in gebruik zijn, zijn de zomergreens GUR.


 

Handicarts

Om de kwaliteit van de baan te behouden, zijn in de winter normaal gesproken geen handicarts toegestaan. Alleen als de toestand van de baan goed is, zijn handicarts toegestaan. Het al dan niet mogen gebruiken van handicarts is eveneens bekend bij de caddiemaster en is vermeld op de website.

De handicarts mogen niet overal in de baan rijden. Op de fairway is de route voor de handicarts met palen en pijlen gemarkeerd. De handicarts zijn zo geprogrammeerd dat ze stil staan zodra ze buiten het toegestane gebied komen. U kunt dan alleen nog achteruit rijden met de handicart.


 

Onder alle omstandigheden en dus ook in de winter:

De Baancommissie en het Greenkeepers-team stellen alles in het werk om voor u de baan zo optimaal mogelijk te houden. We verwachten dat u daar ook aan meewerkt.

  • Plaggen terug leggen. Gezien het feit dat het gras amper nog groeit, is het van het grootste belang dit zorgvuldig te doen, willen we de baan bespeelbaar en openhouden.
  • Pitch Marks repareren. De zomergreens zijn het beste te bespelen als er geen pitchmarks zijn. Controleer de greens en repareer de pitchmarks; eerst die van een ander en dan die van u zelf.
  • Bunkers aanharken. Niemand wil in de bunker zijn bal zien liggen in een voetafdruk van een ander. Het aanharken van de bunkers is één van de basisregels die iedere golfer zou moeten kennen.