Met ingang van woensdag 1 november 2023 zijn de winterregels - onder qualifying condities - van kracht. De volgende regels zijn van toepassing:

  • Afslaan vanaf de matten.
  • De bal mag worden schoongemaakt (regel E2).
  • De bal mag worden geplaatst (regel E3). Deze regel houdt in dat de bal mag worden opgenomen, schoongemaakt en geplaatst. De afstand waarbinnen geplaatst moet worden (niet dichter bij de hole) is 15 cm of een scorekaartlengte.
  • Opteeën wordt verplicht indien de weersomstandigheden of de conditie van de baan dat noodzakelijk maken. De baan is dan niet meer qualifying. Houd hiervoor de informatie op website in de gaten.

Dit jaar starten we met winterregels zonder opteeën in de baan. De baan blijft vooralsnog qualifying onder de geldende winterregels. Mocht de conditie van de baan er toch te zwaar onder lijden, dan zullen we opteeën (tijdelijk) weer verplicht stellen. Raadpleeg steeds vóór uw ronde de actuele baanstatus op de website en/of het informatiescherm bij de caddiemaster.


 

Wintergreens

Zodra de wintergreens in gebruik zijn, is dat bekend bij de caddiemaster en is dat vermeld op de website (onder starttijden of baanstatus).

  • Als bij wintergreens de bal geheel binnen een putterlengte (32 inch / 80 centimeter) van de hole ligt, is de bal uitgeholed met bijtelling van één slag. In dat geval mag u de bal dus niet meer alsnog uitholen. De vlag moet u laten staan.
  • Bij gebruik van wintergreens is hole 5 gesloten.
  • Als de zomergreens nog bespeelbaar zijn, zijn de wintergreens GUR. Als de wintergreens in gebruik zijn, zijn de zomergreens GUR.

Handicarts

Om de kwaliteit van de baan te behouden, zijn handicarts alleen toegestaan als de toestand van de baan dat toelaat. Bij regen of vorst kan het gebruik van handicarts tijdelijk worden verboden. Houd ook hiervoor de informatie op website in de gaten.

De route voor handicarts is met bordjes/pijlen aangegeven. Deze route is verplicht en het rijden over de fairway naar de bal is niet toegestaan.

De handicarts zijn zo geprogrammeerd dat ze stil staan zodra ze buiten het toegestane gebied komen. U kunt dan alleen nog achteruit rijden.


 


 

Onder alle omstandigheden en dus ook in de winter:

De Baancommissie en het Greenkeepers-team stellen alles in het werk om voor u de baan zo optimaal mogelijk te houden. We verwachten dat u daar ook aan meewerkt.

  • Plaggen terug leggen. Gezien het feit dat het gras amper nog groeit, is het van het grootste belang dit zorgvuldig te doen, willen we de baan bespeelbaar en openhouden.
  • Pitch Marks repareren. De zomergreens zijn het beste te bespelen als er geen pitchmarks zijn. Controleer de greens en repareer de pitchmarks; eerst die van een ander en dan die van u zelf.
  • Bunkers aanharken. Niemand wil in de bunker zijn bal zien liggen in een voetafdruk van een ander. Het aanharken van de bunkers is één van de basisregels die iedere golfer zou moeten kennen.