Het nieuwe World Handicap System

Het gaat nu echt gebeuren! Het nieuwe World Handicap System wordt ingevoerd. De huidige EGA Handicap gaat daarmee vervallen. Na invoering van het nieuwe WHS krijgt u een handicap die is gebaseerd op de gemiddelde score van de beste 8 van de laatste 20 qualifying rondes. De invoering gaat niet binnen 1 dag. Dit gaan we ervan merken:

Voorbereiding 16 december 2020 tot 4 januari 2021

 • Alle Handicaps worden ‘bevroren’.
 • Scores die in deze periode ingeleverd worden (op een andere baan, Golf Ockenburgh is niet qualifying), komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verrekend.
 • De R&H commissie kan geen correcties meer doen.

Testfase 4 januari tot 1 maart

 • De EGA handicap is nog leidend.
 • De WHS handicap draait op de achtergrond mee. U ziet de 8 scores (van de laatste 20) waarop WHS is gebaseerd.
 • Beide handicaps worden getoond op de digitale NGFpas in de GOLF.NL-app en Ockenburgh/club-app.
 • De R&H commissie kan nog steeds geen handmatige wijzigingen doen.

Go Live 1 maart

 • WHS handicap is leidend.
 • De EGA handicap wordt niet meer getoond.
 • Vanaf nu gelden ook de nieuwe stroke index- en handicap tabellen. 

Nieuwe Stroke Index

De stroke index geeft de moeilijkheidsgraad tussen de verschillende holes aan.  De stroke index blijft een belangrijk pijler binnen het WHS. De R&H commissie heeft de huidige stroke index  geëvalueerd en advies gevraagd aan de NGF . De evaluatie is uitgevoerd in 2 stappen:

 • Het spelersresultaat van 2019/2020 op basis van de ingevoerde qualifying kaarten van GHR spelers en clubleden; Uit deze analyse is gebleken dat de moeilijkheidsgraad van de verschillende holes anders wordt ervaren dan de huidige stroke index aangeeft.
 • Het resultaat van stap 1 is beoordeeld en aangepast aan de uitgangspunten en voorwaarden waaraan een stroke index dient te voldoen. Daardoor kunnen we hole 9/18 en 7/16 niet aanpassen aan het spelersresultaat en hebben we concessies moeten doen. Bij deze stap heeft de NGF ons ondersteund.

 

De datum van invoering is 1 maart 2021, (samen met het nieuwe WHS Systeem).

 

Nieuwe Playing Handicap tabellen

Uw handicap bepaalt hoeveel slagen u meekrijgt als u een ronde loopt; uw playing handicap. De playing handicap is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de golfbaan. Dus deze is per golfbaan specifiek bepaald. Periodiek keurt de NGF alle golfbanen in Nederland. Dit heeft bij Golf Ockenburgh in het najaar van 2020 plaats gevonden. Voor par 3 / 4 banen is er ook een nieuwe methode. Hierbij wordt wel de moeilijkheidsgraad meegenomen, de lengte van de holes niet. Deze laatste methode zal in de toekomst voor elke par 3 / 4 baan van toepassing zijn. Deze methode zonder lengte correctie voor par 3 / 4 banen wordt per 1 maart 2021 van toepassing op onze baan.

De nieuwe playing handicap tabellen zijn te zien op de website en bij de caddiemaster op het prikbord. In grote lijnen is dit het resultaat:

Dames Rood en Heren Geel tot handicap 36: 1 slag minder mee op 18 holes.

Dames Rood en Heren Geel van handicap 36 en hoger: 2 slagen minder mee op 18 holes.

Vanaf 1 maart zullen we dus meer ons best moeten doen om onze handicap te behouden. We hebben nog de hele winter om te oefenen. Veel succes!